Home

Vinnova cybersäkerhet

Ny utlysning av Vinnova! 18 februari, 2021. Noden tittar nu på Vinnovas utlysning Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering - se vinnova.se för mer information. Flera av nodens medlemmar har visat intresse för att samarbeta kring denna utlysning Projektet, som löper över 12 månader inom ramen för Vinnovas utlysning Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering, drivs som ett konsortium bestående bland annat av Omen Technologies, Clavister, BAE Systems Hägglunds, och Bron Innovation och syftar till att utveckla avancerad AI-baserad detektering av cyberattacker mot fordon

Ny utlysning av Vinnova! - Cybernod

Projektet, som löper över 12 månader inom ramen för Vinnovas utlysning 'Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering', och drivs som ett konsortium bestående bland annat av BAE Systems Hägglunds, och syftar till att utveckla avancerad AI-baserad detektering av cyberattacker mot stridsfordon, går det att läsa i ett pressmeddelande 27 maj 2021 - Örnsköldsvik - Clavister, en av Europas ledande leverantörer av högpresterande cybersäkerhetslösningar meddelar idag att man erhållit Vinnova-fina Clavister och BAE Systems erhåller Vinnova-finansiering för AI-baserad cybersäkerhet i fordonsmiljö | Placer Ny nationell innovationsnod för cybersäkerhet ska stärka industrins konkurrenskraft. Med hjälp av finansiering från VINNOVA är syftet att etablera en plattform för behovsmotiverad forskning som kan komplettera det arbete som säkerhetsmyndigheterna gör i det nationella cybersäkerhetscentrumet RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor - en nationell nod för cybersäkerhet. VINNOVA svarar för finansieringen medan RISE Cybersäkerhetsenhet koordinerar nodens arbete.Shahid Raza leder arbetet inom Cybersäkerhetsenheten och Martin Bergling är koordinator för arbetet.Noden ska skapa ett. Clavister och BAE Systems erhåller Vinnova-finansiering för AI-baserad cybersäkerhet i fordonsmiljö I takt med att stridsfordon blir alltmer digitaliserade ökar sannolikheten för cyberattacker som därmed sätter både fordon och hela nationer i risk

RISE Cybersäkerhet aktiviteter för forskning och innovation spänner över Strategisk Forskning finansierad av SSF, VR och RISE, Tillämpad Forskning finansierad av Vinnova, H2020, ECSEL, CelticNext, EIT Digital Eurostars, och det svenska SIP-IoT-programmet, samt Industri-finansierad Forskning finansierad av Ericsson, Volvo, Saab.. Teknisk expertis inom cybersäkerhet Jag tog ett snack med Daniel Wisenhoff som är en av grundarna till en ny svensk säkerhetsstartup vid namn Debricked.Startupen är en spinoff från Lunds Universitet och ett projekt som forskat inom software component analysis (SCA). Forskningen som ligger till grund för Debricked har även erhållit forskningsbidrag från Vinnova samt medverkar i ett nytt projekt vid namn HATCH som du kan.

Pressmeddelande 2021-05-31: Omen Technologies, en snabbväxande leverantör av AI cybersäkerhetslösningar för uppkopplade fordon meddelar idag att man erhållit Vinnova-finansiering som kommer att leda till vidareutveckling av bolagets lösning för cybersäkerhet i uppkopplade fordon. Projektet, som löper över 12 månader inom ramen för Vinnovas utlysning 'Cybersäkerhet för. 27 maj 2021 - Örnsköldsvik - Clavister, en av Europas ledande leverantörer av högpresterande cybersäkerhetslösningar meddelar idag att man erhållit Vinnova-finansiering som kommer att leda till vidareutveckling av bolagets lösning för säkerhet för försvarsindustrin.Projektet, som löper över 12 månader inom ramen för Vinnovas utlysning 'Cybersäkerhet för avancerad.

Ökad cybersäkerhet för uppkopplade fordon - Tidningen

 1. Noden är finansierad av Vinnova och koordineras av RISE. I Sverige finns ett flertal stora noder men Innovationsnoden för cybersäkerhet skiljer sig på ett flertal punkter från övriga, bland annat då man har direktkontakter inom EU för innovationsstöd kring forskning
 2. För att stötta utvecklingen inom näringsliv och offentlig sektor har VINNOVA och RISE initierat en nationell nod, med syfte att accelerera svensk innovation och forskning inom cybersäkerhet. Följ invigningen online - 4 december kl.12 kopplar vi upp oss för invigningen av den svenska forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet

Clavister får Vinnova-pengar för AI-baserad cybersäkerhe

Clavister och BAE Systems erhåller Vinnova-finansiering

Clavister och BAE Systems erhåller Vinnova-finansiering för AI-baserad cybersäkerhet i fordonsmiljö 2021-05-27 13:04:23 27 maj 2021 - Örnsköldsvik - Clavister, en av Europas ledande leverantörer av högpresterande cybersäkerhetslösningar meddelar idag att man erhållit Vinnova-finansiering som kommer att leda till vidareutveckling av bolagets lösning för säkerhet för. Enfos och Vinnovas gemensamma resa kring användarupplevelsen startade under 2019 med målet att sätta användarvänlighet (UI/UX) i fokus och därigenom skapa en bättre förståelse för deras data En innovationsnod är en enhet som aktivt arbetar med att ta emot idéer från till exempel personal, närstående och företag. Innovationsnoden för cybersäkerhet samordnas av RISE och ska samla olika aktörer och utgöra en plattform för att identifiera behov och initiera projekt och aktiviteter inom forskning och innovation utifrån en gemensam nationell agenda Nytt samarbete ska stärka cybersäkerheten i Sverige. Forskning Vinnova och Rise har tagit ett initiativ till att skapa en ny så kallade nationell nod för att öka takten för svensk innovation och forskning inom cybersäkerhet läggaren Tommy Schönberg, Vinnova, och chefen för FMV/CSEC Dag Ströman, Försvarets materielverk, som experter i utredningen. Den 13 mars 2020 förordnades även kanslirådet Anneli Hagdahl, 3 Cybersäkerhet.. 53 3.1 Inledning.

Ny nationell innovationsnod för cybersäkerhet ska stärka

 1. RISE team för cybersäkerhet består av en kärngrupp på omkring 20 personer. Till det kommer ett antal andra experter på cybersäkerhet inom olika verksamhetsområden, Inledningsvis drivs Cyber Range som ett treårigt projekt, finansierat av Vinnova,.
 2. Huggsexa om 200 miljoner i statlig satsning på cybersäkerhet Det kraftigt ökade antalet cyberattacker i Sverige gör att Vinnova satsar 200 miljoner på innovation för digital säkerhet. Förtroendet för digitala lösningar är hotat, säger Tommy Schönberg på Vinnova
 3. st kunskaper inom cybersäkerhet blir en viktig faktor, där Health Innovation of Sweden kan bistå med expertkunskap exempelvis kring hur data kan delas på ett säkert sätt. En huvuduppgift blir också att underlätta för näringslivet och offentlig sektor att tillsammans driva utvecklingen av nya digitala hälsotjänster
 4. Vinnova. Näringsliv. Lundabaserat bolag vill effektivisera byggindustrin med AR-glasögon. Projektet backas upp av Almi och Vinnova. NaN. Advenica får stororder inom cybersäkerhet

Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn . I projektet genomförs en förstudie som består av en systematisk granskning och analys av cybersäkerhet kopplat till digitala modeller inom samhällsbyggandet En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet. Kontakta mig gärna på telefonnummer 010 1889848 eller [email protected] om Er organisation behöver hjälp med cybersäkerhet. Stöd via Patron! Taggad Adsensus, Debricked, HATCH, IoT, Martin Hell, SECONDS, Secure Connected Devices, software component analysis, Vinnova One comment RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor - en nationell nod för cybersäkerhet. VINNOVA svarar för finansieringen medan RISE Cybersäkerhetsenhet koordinerar nodens arbete Ökad medvetenhet kring Cybersäkerhet. En ökad digitaliseringstakt i samhället innebär också ökade risker för såväl individer som verksamheter, Plattformen sjösätts under eventet Sweden Innovation Days, som arrangeras av Ignite i samarbete med Vinnova och AI Sweden

Nationell kraftsamling om innovation och cybersäkerhet

 1. Innovationsnoden för cybersäkerhet. link22 har den stora äran att sitta med i referensgruppen för Innovationsnoden för cybersäkerhet. Projektet invigdes i december och är en nationell kraftsamling om cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor
 2. ariet genomfört. I projektet Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn genomförs en förstudie som består av en systematisk granskning och analys av cybersäkerhet kopplat till digitala modeller inom samhällsbyggandet
 3. SACS - en del av Innovationsnoden för cybersäkerhet Med syfte att stödja innovationskraften inom svensk IT-säkerhet har RISE, med finansiering av Vinnova, startat den svenska noden för innovation och forskning inom cybersäkerhet

Ett datalager gav en gemensam sanning. För att hjälpa Vinnova att få ut kraften från deras data skapade Enfos team ett datalager för att integrera alla olika system, men framförallt för att sätta gemensamma definitioner om vad som är sanningen. Att använda sig av datalager är en beprövad metod för att integrera data från flera olika källor systematiskt och centralt Nu etableras en nationell forsknings- och innovationsnod för cybersäkerhet, som ska stimulera utvecklingen av nya innovativa lösningar för digital säkerhet som stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft. Noden samordnas av RISE och ska samla olika aktörer och utgöra en plattform för att identifiera behov och initiera projekt och aktiviteter inom forskning och innovation. Clavister och BAE Systems erhåller Vinnova-finansiering för AI-baserad cybersäkerhet i fordonsmiljö 2021-05-27 13:02 · Cision Clavister and BAE Systems awarded Vinnova Funding for R&D of AI in Combat Vehicle Vinnova - cybersäkerhet Utveckling av lösningar för nya cybersäkerhetsutmaningar i spåren av avancerad digitalisering i industrin. T.ex. mycket hög datatakt, system av system, mjukvarudefinierade funktioner/system och AI-algoritmer. 31 maj 2021: Vinnova - Klimatanpassning i den byggda miljö

Sweden ICT tar våra ekosystem ut i Europa - Blue Science Park

Clavister och BAE Systems erhåller Vinnova-finansiering för AI-baserad cybersäkerhet i fordonsmiljö Publicerad: Torsdag 13:04 (Cision) Clavister and BAE Systems awarded Vinnova Funding for R&D of AI in Combat Vehicle Rise team för cybersäkerhet består idag av cirka 20 personer. Till det kommer en rad andra experter på cybersäkerhet inom olika verksamhetsområden, exempelvis transport. Kombinationen av teknikexperter och experter på specifika områden ger stora möjligheter att sätta ihop tvärfunktionella arbetsgrupper inom cybersäkerhet med fokus på security by desig Denna sida visar information om Vinnova. Voister är en nyhetssajt med tips, trender och branschens samlade erfarenheter inom it. Vi skriver och bevakar för alla som har behov att kunna ta del av det senaste inom säkerhet, mobilitet, it i skolan, digitalisering och andra snabbrörliga områden Cybernode är en svensk nod som arbetar för att accelerera innovation och forskning inom cybersäkerhet. Genom att samla näringsliv, akademi och offentlig sektor kommer projektet att identifiera, prioritera, initiera och driva forsknings- och innovationsaktiviteter inom cybersäkerhetsområdet.. Bland medlemmarna i Cybernode finns flera företag och organisationer från Östergötland, där.

Som nodmedlem kan man utöka sitt nätverk inom cybersäkerhet, dessutom får man: inbjudningar till event och arrangemang som noden ordnar, regelbunden information om nodens arbete, bl.a. genom nyhetsbrevet, information om de utlysningar och projekt inom området som bl.a. Vinnova och EU publicerar DigitalWell Arena har skickat in en intresseanmälan om att bli en EDIH, Europisk Digital Innovationshubb. Spetskompetens inom cybersäkerhet kopplad till innovation av hälsotjänster är det främsta argumentet för att Karlstad och Värmland ska vara en viktig del av en EDIH. Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen. Clavister and BAE Systems awarded Vinnova Funding for R&D of AI in Combat Vehicles. 2021-05-27. Clavister och BAE Systems erhåller Vinnova-finansiering för AI-baserad cybersäkerhet i fordonsmilj. Projektet är ett första steg till ökad kunskap om olika typer av brott inom Cybersäkerhet inom ramen för Smart Built Environment. Genom projektet har vi startat processen att uppmärksamma branschen kring säkerhetsrisker och sårbarheter, hitta och sprida kunskap för att minska riskerna samt formulera krav på Cybersäkerhet i projekt och förvaltning Frågan är varför det finns en konflikt mellan vad man vill uppnå och vad man faktiskt uppnår. Ofta rör det sig om risker för verksamhetens drift kombinera

Vinnova satsar nu på innovationer i spåren av coronakrisen riktat mot kultur och besöksnäring, kollektivt resande, rehabilitering på distans och social oro. Erbjudandet riktar sig till initiativ som genom innovation kan stötta samhället i en utmanande tid och bidra till att ställa om branscher och områden för framtiden Omen Technologies erhåller Vinnova-finansiering för AI-baserad cybersäkerhet i fordonsmilj Säkerhet. Sex råd från personer bakom utpressningsprogramvaror. Säkerhet. Varför bör man investera i cybersäkerhet? Nyheter. Canon Business Center växer och etablerar kontor i Gävle. Molntjänster. SAS Institute breddar i molnet. Vinnova satsar närmare 200 miljoner kronor fram till 2020 på att få fram innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och infrastruktur. Exempel på områden där det finns stora behov av att öka säkerheten är transporter med uppkopplade och självkörande fordon och inom vård och hälsa där medicinteknisk utrustning, appar, journaler och andra system genererar stora mängder.

Innovationsnoden för cybersäkerhet är en nationell kraftsamling om cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor. Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för cybersäkerhetsindustrin i Sverige samt bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning om bland annat batterier, edge computing, nya läkemedel och materialteknik för hållbar omställning. I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga. Den svenska it-koncernen Foxway har förvärvat spanska återvinningsspecialisten Redeem. Transaktionen är en viktig del i Foxways strategi att bli en ledande specialist inom återanvändning, reparation och inköp av ICT-produkter i Europa

Vi kommer att bidra med vår 20-åriga erfarenhet inom cybersäkerhet, säger Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB. LTH:s projekt adresserar ett växande problem som måste hanteras. Advenica vill vara med i framkant i detta projekt och bidra till att lösningar blir kommersiellt tillgängliga och på ett tryggt sätt hanterar integritet, konfidentialitet och tillgänglighet Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation inom områden som är viktiga för Sverige. Programmen ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft

Cybersäkerhet: Forskning, utveckling och innovation RIS

Vinnova svarar för finansieringen medan RISE Cybersäkerhetsenhet koordinerar nodens arbete. Stand ONLINE Knowit Cybersäkerhet & juridi Mobile Heights sitter med i styrgruppen för den Svenska noden för innovation och forskning inom cybersäkerhet och skulle härmed vilja bjuda in alla i vårt nätverk till den digitala INVIGNINGEN AV NODEN FÖR CYBERSÄKERHET som arrangeras av RISE den 4/12 kl 12.00 - 14.00. Sverige ligger högt i världsrankningen när det gäller digitalisering, men har inte samma position när det. Kraftsamling för digitalisering inom industrin. Regeringen anslår 100 miljoner kronor per år för riktade forskningssatsningar och uppbyggnad av test och demonstrationsmiljöer i syfte att utveckla nästa generations digitala lösningar

Vinnova, Stockholm, Sweden. 5.6K likes · 4 talking about this · 1,059 were here. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges.. Get Vinnova With Fast and Free Shipping on eBay. eBay Is Here For You with Money Back Guarantee and Easy Return. Get Your Vinnova Today

Nu satsar Vinnova närmare 200 miljoner fram till 2020 för att öka utvecklingstakten inom digital säkerhet och infrastruktur. - Kombinationen av det ökande antalet uppkopplade produkter Startsida Idag skriver jag klart en slutrapport till Vinnova för ett projekt på temat AI och cybersäkerhet, ett samarbete som nyligen lett till en ansökan till ett av EU:s industridrivna program. Även det nya projektförslaget har AI och cybersäkerhet som huvudtema, och inkluderar flera olika domäner Vinnova - cybersäkerhet Utveckling av lösningar för nya cybersäkerhetsutmaningar i spåren av avancerad digitalisering i industrin. T.ex. mycket hög datatakt, system av system, mjukvarudefinierade funktioner/system och AI-algoritmer. hösten 2021: LIGHTer - lättviktsteknologi Branschöverskridande genomförbarhetsstudier och större

Vad behöver industrin de närmsta 15 åren?

Vinnova-arkiv • Cybersäkerhet och IT-säkerhe

Cybernode är en svensk nod som arbetar för att accelerera innovation och forskning inom cybersäkerhet. Genom att samla näringsliv, Vinnova svarar för finansieringen medan RISE Cybersäkerhetsenhet koordinerar nodens arbete. Gå till föregående Galleri. Hemsida Med över 20 års erfarenhet inom telekom, IT och cybersäkerhet så är området Digital ett självklart fokusområde för Blue Science Park. Bli medlem. Se våra nuvarande medlemmar. Nyheter. Alla nyheter. Högskola in ytterligare lokala och regionala aktörer att medverka i en ny satsning finansierat av bland annat Vinnova

Omen Technologies erhåller Vinnova-finansiering för AI

Vinnova finansierar såväl tekniska lösningar som centrumutbildningar med fokus på cybersäkerhet. Material Inom materialområdet leder Swerea en satsning på en testbädd för lätt­viktsprodukter, som ska göra det enklare för fors­kare och industri att utveckla produkter med nya avancerade material med hög grad av cirkularitet Arbetet finansieras av Vinnova och det koordineras av RISE cybersäkerhetsenhet. Innovationsnoden för cybersäkerhet Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för den svenska cybersäkerhetsindustrin och bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer Enfo har hjälpt Vinnova i över 10 år med denna resa mot en idag 100% datadriven organisation. En resa som innebär hantering av datamängder som ständigt växer såväl som utmaningen att göra den enkel att ta till sig och förstå Framtidens Industri 1 CYBERS ÄK ERHET Digitalisering helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft. arkiVbild Etablerar nationell innovationsnod FÖR CYBERSÄKERHET Nu etableras en nationell forsknings- och innovationsnod för cybersäkerhet, som ska stimulera utvecklingen av nya innovativa lösningar för digital säkerhet som stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft

Genom ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt vid Institutionen för elektro- och informationsteknik som genomfördes tillsammans med Axis, Ericsson och Advenica, lades grunden för cybersäkerhetsbolaget Debricked. Hjälper mjukvaruföretag med cybersäkerhet.. Cybersäkerhet står redan högt på agendan hos biljättarna. Men ett problem i dag är att hotanalyser är tidskrävande, berättar Niklas Wiberg, cybersäkerhetsarkitekt hos Scania. Hos Scania finns förhoppningar om att forskningsprojektet ska kunna effektivisera säkerhetsarbetet i branschen, samt bidra till att fler studenter och forskare intresserar sig för området Bland annat håller man på med en förstudie, finansierad av Vinnova, kring att bygga upp en Swedish National Cybersecurity Node. När Gunilla Runberg, Manager Combat System & Lead System Integration Office, på Saab Surveillance sen tog över fick vi cybersäkerhet i en omvärldskontext Nu etableras en nationell forsknings- och innovationsnod för cybersäkerhet, som ska stimulera utvecklingen av nya innovativa lösningar för digital säkerhet som stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft Vinnova och Formas finansierar nu åtta projekt som ska driva på användningen av AI för att möta klimatutmaningen. Satsningen handlar om att vidareutveckla forskningsidéer och kunskap som kan leda till att AI används för att minska utsläppen av växthusgaser, men även för att anpassa samhället till de klimatförändringar som inte går att förhindra

Almedalen 2019 : Den digitala transformationen. Läs om de mest spännande seminarierna inom digitalisering och cybersäkerhet på Position Sverige Advenica deltar i ett forskningsprojekt som finansieras av den statliga myndigheten Vinnova och drivs av LTH (Lunds Tekniska Högskola). Projektet med arbetsnamn SECONDS, avser ta fram en tjänst för att automatiskt analysera och rekommendera säkerhetsuppdateringar som saknas i ett system

Innovationsnoden för cybersäkerhet - Swedsof

En ökad digitaliseringstakt i samhället innebär också ökade risker för såväl individer som verksamheter, och därför har Sweden ICT valt att lägga extra tyngd vid Cybersäkerhet. - Genom vårt nätverk kan vi bidra till att skapa ökad medvetenhet och beredskap kring säkerhet, något som är av största vikt för framtiden, säger Mårten Holmberg Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer, CiSS, har blivit medlem i Cybernode: den svenska forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet. - Att få vara med och sätta agendan för svenska satsningar inom cybersäkerhet blir en stor tillgång för CiSS, säger Martin Lundgren, universitetslektor i informationssystem cybersäkerhet för framtidens fabriker. Vinnova har också intensifierat sitt arbete på området och kommer finansiera flera typer av projekt inom cybersäkerhet, från tekniska lösningar till centrumbildningar. Inom materialområdet har också betydande aktivi 16 projekt får dela på 36,9 miljoner kronor i den senaste utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering, vilket betyder att den totala budgeten uppgår till närmare 74 miljoner kronor Clavister får Vinnova-pengar för AI-baserad cybersäkerhet. Den svenska leverantören av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har mottagit en order från KAUST, King Abdullah University of Science and Technology, i Saudiarabien gällande ett EITRE 3 NIL-system

Utlysning 7: Digitalisering och industrialisering för ett

Invigningen av den svenska forsknings- och

RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor - en nationell nod för cybersäkerhet. VINNOVA svarar för finansieringen medan RISE Cybersäkerhetsenhet koordinerar nodens arbete Westcomp är en totalleverantör av elektronikkomponenter.Vår affärsidé är att minimera kostnader och säkra komponenttillgången för våra kunder. Genom våra l Vinnova och SSF välkomnar till konferensen The SSF - Vinnova third joint conference on Software for Competitiveness: Big Data and Other Frontiers. Konferensens fokus är på hur programvara ökar Sveriges konkurrenskraft. -Vinnova Digital infrastruktur och cybersäkerhet Masterprogram i datavetenskap inom nätverk och cybersäkerhet (KK-stiftelsen) Smart Forge - hållbar produktion genom AI-styrd smidesugn (Vinnova) Truedig; PAF5G (Internetstiftelsen) SURPRISE (Stiftelsen för Strategisk Forskning) SWITS (MSB) Sidansvarig: Maria Wahl. Senaste uppdatering: 2016-10-2

IoT-arkiv • Cybersäkerhet och IT-säkerhet

Vinnova stöttar planeringsprojekt så att svenska aktörer kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar. Utlysningen öppnade 15 april. Ansökningar bedöms vid tre tillfällen: 17 maj, Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering För några månader sedan så upptäckte jag en sårbarhet i Episerver. Sårbarheten återfinnes i Episervers bloggmodul och är en så kallad blind (XXE) XML External Entity-sårbarhet. Jag rapporterade givetvis sårbarheten till företaget Episerver, och den finns åtgärdad från och med Episerver 7-patch 5. Episerver används av mängder av företag och myndigheter såsom: Försvarets. Horisont Europa EUs nya ramprogram Horisont Europa 2021-2027 . EU-kommissionens kommande ramprogram Horisont Europa sträcker sig mellan år 2021 och 2027 och har en budget på 95,5 miljarder euro.EU kommissionen syftar med detta nya ramprogram att stärka vetenskap- och teknikkompetenser inom EU, främja EU:s industriella konkurrens- och innovationskraft samt bidra till att EU:s politiska. Ökad medvetenhet kring Cybersäkerhet. Plattformen sjösätts under eventet Sweden Innovation Days, som arrangeras av Ignite i samarbete med Vinnova och AI Sweden. Vill du veta mer? Läs mer om Sweden ICT. Läs mer om EU-programmet Digital Europe Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag som möjliggör datadriven transformation för sina kunder. Vi är 900 nischade experter som jobbar för en intelligentare värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner

 • PMO metrics to track.
 • Orust barn.
 • ICA Banken logga in.
 • Världsarv Sverige.
 • SparkPool review.
 • Vad är svindel.
 • Konst 1900 talet.
 • Litecoin price prediction 2021.
 • Volvo Lastvagnar ägare.
 • Apple Support uk.
 • Henriksdal Stol ek.
 • RVO corona.
 • Big synonym.
 • H&M gruppen.
 • Aktien Simulator Echtzeit.
 • How much is 100 dollars in Naira.
 • Script for blockchain.
 • Canara Robeco Mutual Fund wiki.
 • Världens dyraste kilopris.
 • Amazon Frogbit.
 • Xkcd morning.
 • Fidelity Global Technology Fund EUR.
 • Online Brands Nordic ur.
 • Matvete recept lax.
 • App von Frank Thelen Bitcoin.
 • Prezzo Bitcoin marzo 2020.
 • KiK Weihnachtsdeko.
 • Rimlig timlön.
 • Avanza Global bra.
 • Föda barn utomlands skriven i Sverige.
 • Branäs rabattkod.
 • Best gift card exchange.
 • Impact of blockchain on auditing.
 • Tessin Seen Karte.
 • How to withdraw money from crypto com to my bank account Australia.
 • Coin bank app.
 • BE0163305544.
 • Selltm customer care Number.
 • Put call parity proof.
 • Interactive Brokers U.K. margin account.
 • Bokföra material till kund.