Home

Försäkring till och från jobbet Kommunal

Försäkring Kommuna

Försäkring. Som medlem i Kommunal har du flera försäkringar automatiskt, bland annat hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och inkomstförsäkring. Dessutom kan du lägga till ytterligare försäkringar för make, partner, sambo och barn. Här finns sidor som är taggade med ämnesordet Försäkring Förbundet har ordet. Ett medlemskap i Kommunal ger dig inte bara trygghet i din anställning, utan även på fritiden. Ditt hem och din inkomst är försäkrad, och du är också försäkrad mot olycksfall, skador och vid sjukdom. Att vara med i facket ska ge trygghet, både på och utanför jobbet Arbetsskadeförsäkringen gäller för dig som är något av följande: privat anställd. kooperativt anställd. arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. är anställd hos en arbetsgivare som har tecknat försäkringen. företagare som har tecknat egen försäkring. anställd inom staten

Kommunal - Försäkring för medlemmar - Folksa

Du kan också drabbas av en del extrakostnader. Vi kan betala ersättning för inkomstförlust, kostnader och fysiskt och psykiskt lidande. Vi kan lämna ersättning vid olycksfall på arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom (som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan Medarbetaren kan undersöka om hen har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Information för medarbetaren om ersättning vid arbetsskada. Medarbetaren kan få ersättning från AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal, kan medarbetaren kontakta AFA Försäkring för att ta reda på om hen har rätt till ersättning från dem Med Kommunals inkomstförsäkring kan du behålla upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst även vid arbetslöshet. Normalt ska du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde för att omfattas av inkomstförsäkringen. På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att tillfälligt höja. Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. Kollektivavtalade försäkringar Logga i

Från och med den 16 mars 2020 har vi ett nytt system för statligt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av minskning av efterfrågan. Arbetsgivaren ansöker om statligt stöd för att täcka delar av sina lönekostnader, och du som anställd får din arbetstid minskad men din lön minskar inte i samma grad Skadedjurssaneringen och eventuell reparation gäller utan självrisk och du kan läsa mer i försäkringsvillkoret (fliken Villkor) under saneringsavtal och försäkring mot träskadeinsekter. Försäkringen börjar gälla vid godkänd besiktning eller senast 6 månader efter begynnelsedagen, om inte Anticimex har nekat eller meddelat undantag från försäkringen innan dess Den 7:e september 06:30 föll jag och skadade ena knät när jag var på väg till jobbet. Jag blev sjukskriven i fem veckor. Har jag rätt till ersättning för dessa fem veckor, eftersom det här hände när jag var på väg till mitt arbete? Mari Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 35 000 kronor per månad. Ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar. Försäkring som har utformats i samarbete med Kommunal Skadas du till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) via Försäkringskassan. Det kan vara i form av arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för vårdkostnader. Även efterlevande kan få ersättning

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten på arbetsmarknaden för dig som är privatanställd tjänsteman på jobbet, mellan jobb och efter jobben - när du går i pension. Läs me Din arbetsgivare sätter in motsvarande 4,5 procent av din månadslön upp till 42 625 kronor (2021). På lönedelar över detta belopp sätter arbetsgivaren in motsvarande 30 procent av månadslönen. Om du jobbar efter att du har fyllt 67 år sätter arbetsgivaren in motsvarande 4,5 procent oavsett storleken på din månadslön Långt ifrån alla känner till de kollektivavtalade försäkringar som kan ge dig ekonomisk trygghet om du blir skadad på jobbet, eller då du tar dig till och från arbetet. Novus-mätningar visar att det tyvärr bara är 26 procent som upplever att de har koll på sina kollektivavtalade försäkringar Ändrade försäkringsvillkor för dig som har tjänstepension från kommun och region hos AMF När du jobbar eller har jobbat inom kommun eller region heter din tjänstepension KAP-KL och AKAP-KL. Från maj 2021 ändrar vi försäkringsvillkoren för din tjänstepension hos oss

Olycksfallsförsäkringen gäller för elever både i kommunala skolor och friskolor, samt för elever från Lund som går i skolan i en annan kommun. Olycksfallsförsäkring för elever. Här kan du läsa mer om reseförsäkringen som gäller för elever, praktikanter, anställda, förtroendevalda m.fl. i Lunds kommun. Reseförsäkrin Försäkringen gäller; sjukvårdskostnader, invaliditets- och dödsfallsersättning, reseavbrott, försening, ersättarresa/ny resa, personlig- och kommunens egendom samt självriskeliminering vid skada på egen bil/bostad under tjänsteresa mm. Försäkringsintyg för tjänsteresa kan ni ta ut själva på ERVs hemsida Försäkringspolicy med riktlinjer 22 maj 2019, Policy, Kommunfullmäktige, Kommunledningskontoret. Försäkring handlar om att bedöma och hantera risker som riktas mot verksamhet och egendom. En policy för försäkring blir därför ett verktyg bland flera som ska trygga verksamhet och värden Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. Genom kollektivavtal är du som jobbar i kommun och region försäkrad bland annat vid sjukdom, Visa filmen Rätt lön från början för sommarjobbare eller praktikanter Barn och elever är försäkrade för olycksfallsskador i barnomsorg och i skolan samt då de går till och från verksamheterna. Vår olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring hanteras av Stockholmsregionens försäkring AB (SRF)

Avtalsförsäkringar Kommuna

 1. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB. Avtalet gäller från 1 juli 2016. Försäkringen täcker endast kroppsskador som orsakats av yttre våld mot kroppen och inte sjukdom
 2. Som medlem i Kommunal ingår flera försäkringar som kan trygga din vardag, bland annat en hemförsäkring. Komplettera dina försäkringar för extra bra skydd
 3. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Hylte kommun. Vem kontaktar jag vid skador eller frågor? Om en person har blivit skadad ska detta anmälas via Protectors webbplats. Välj alternativet Kommunolycksfall. Vid fler frågor kontakta Protector
 4. Östersunds kommun har försäkringar för skolelever, funktions­hindrade och andra grupper inom kommunens verksamhets­område. Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, barn i stödfamilj, personer boende på gruppbostad, samt personer boende på särkil..
 5. Viss ersättning har du rätt till enligt Socialförsäkringsbalken (kap. 38-42), och annan ersättning har du genom din anställning om du omfattas av en försäkring genom ditt kollektivavtal. Mer om vad som gäller för olika kollektivavtal hittar du längre ner på sidan.. Den försäkring som kan ge ersättning enligt Socialförsäkringsbalken omfattar alla arbetstagare och finansieras.
 6. så finns AFA Försäkring där för dig om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. arianne Parmsund från Karolinska Institutet och Centrum för M rbetsa ­ och miljömedicin SLL. inom hemtjänsten och är huvudskyddsombud för Kommunal i Emmaboda
 7. Försäkringen gäller från första dagen du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. Här finns begränsningar för den som har tillfälliga, korta anställningar. För den som är anställd för att utföra arbete färre än åtta timmar per vecka gäller särskilda regler

Du börjar tjäna in till din tjänstepension från den dag du börjar jobba tills du går i pension. Skillnad på traditionell försäkring och fondförsäkring. Det finns också en obligatorisk pension till efterlevande för dig som arbetar inom kommun och region eller kommunalt företag Försäkring till och från arbetet; Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar; på vägen till och från arbetet eller om du skulle bli sjuk under en längre period. Här presenteras även ett antal kommun- och företagsförsäkringar. Sidan uppdaterades

Dessutom fick han ersättning för kostnader för läkarvård, resor till och från sjukhuset och de hjälpmedel han behövde under rehabiliteringen med 1 200 kr. Under tiden han var gipsad fick han också ersättning för merkostnader för hemhjälp med 2 000 kr. Utöver det fick han även en engångssumma för sveda och värk vilket var 4 800 kr Varje år, från du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in en summa motsvarande 4,5 procent av din lön (för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp) till en pensionsförsäkring åt dig. Vi är det pensionsbolag som är förvalsalternativet för dig som är anställd inom kommun eller region Försäkringar vid sjukdom och arbetsskada. Om du som anställd i Vindelns kommun blir sjuk kan du få ersättning enligt lagen om sjuklön, lagen om allmän försäkring, sjuklön enligt avtal samt från avtalsgruppsjukförsäkringen, vilken handhas av AFA försäkring

Jobb och karriär. Jobb och karriär - startsida barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera och som är godkända av Här kan du hitta ditt försäkringsbesked för din kommun, landsting eller region Frågor och svar om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vid vårdnadsöverflyttningar för år 2020 Ersättningar, försäkringar och tillägg. Det är inte alltid så lätt att hålla reda på vilka pengar du har rätt till - och vem som sitter på slantarna. KA har kartlagt dina dolda tillgångar hos Afa försäkring, Folksam, Pensionsmyndigheten och KPA pension

Barn och elever är försäkrade för olycksfallsskador i barnomsorg och i skolan samt då de går till och från verksamheterna. Vår olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring hanteras av Stockholmsregionens försäkring AB (SRF) Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år till 22 år. 2020-12-21 Premier 2021 för kommun- och regionsektorern

Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik. Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Anslagstavla för kommunala beslut Välkommen till Fora. Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden

Frågor och svar om - Afa Försäkrin

Jag och jobbet; Nu söker vi pedagoger; Försäkringen gäller kommunala förskolor och fri­stående förskolor som god­känts av kommunen samt kommunala skolor och fristående skolor Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Skadeanmälan görs. elever i kommunal vuxenutbildning och vissa personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller arbetsträning eller praktik (bara skol/verksamhetstid) Försäkringen gäller för både kommunala skolor och friskolor, och för elever från Lund som går i skolan i en annan kommun

Så fungerar försäkringen vid arbetsskada - Afa Försäkrin

Forskarna: från risk till frisk och framtid i kommuner och landsting (Hoff), 6 miljoner kronor. Projektet avslutades 2012. handlingsplan som leder tillbaka till arbetet. - Alla vill tillbaka, men det går inte alltid att få tillbaka sitt gamla jobb igen Kommunal har över en halv miljon medlemmar i över 230 yrken inom kommun, landsting och privat sektor. Kommunal är en organisation som går från ord till handling. Vi tar initiativ för medlemmarnas bästa, varje dag Halmstads kommun har en kollektiv olycksfalls­försäkring för barn, elever, ungdomar, vuxna och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse

Majoriteten av skyddsstoppen under coronakrisen hävdes

Skador i arbetet - forsakringskassan

Lindesbergs kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector. Det innebär att alla barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning är försäkrade Från och med 2010 uppgår denna procentsats till 4,5 % för alla anställda. Dessa pengar ska du sedan själv varje år placera antingen i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Om du själv ej gör något aktivt val av pensionsförsäkring, så placeras dina pengar automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA

Jobb och företagande. Jobba hos oss; När och för vem försäkringen gäller för. Försäkringen gäller under heltid i grundskola, inkl sexårsverkamhet eller särskola folkbokförda i Ludvika kommun, Elever i VBU:s gymnasieskolor, Elever från Ludvika eller Smedjebacken som studerar på andra skolor till vilka VBU betalar intern. I och med att ditt garanterade pensionsbelopp höjs, och därmed även garantivärdet, kommer risknivån i din försäkring att sänkas. Försäkringen får därför i större utsträckning ta del av avkastning från tillgångsslag med lägre finansiell risk, till exempel räntebärande tillgångar, och får en förväntat lägre, men mer stabil avkastning Försäkringen omfattar även de barn och elever som är folkbokförda i Kumla kommun, men som går i förskolor och skolor som drivs av andra. Kontakt vid skada Anmäl olycksfall eller skada via Protectors webbplats, se länk nedan eller via telefon 08-410 637 00 Alla barn och ungdomar som är skrivna i Ekerö kommun har en olycksfallsförsäkring genom Stockholmsregionens försäkring AB (SRF). Olycksfallsförsäkring Om ditt barn råkar ut för en olycka så är det bra att känna till vad som gäller försäkringshandläggare för vidare förmedling till försäkringsbolaget och/eller försäkringsmäklaren. Saknas viktig information i Om du har anspråk på ersättning från Simrishamns kommun med anledning av inträffad skada Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid kan det finnas möjlighet.

Försäkring. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, Elever inom Komvux och Grundvux Gode män Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet/AME Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även placerade i annan kommun Barn Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfall skall vara styrkt med intyg. Fakturorna kommer till din internetbank där du enkelt kan hantera dem. Du behöver då endast kontrollera fakturan - OCR-nummer och belopp är redan ifyllt. Så här enkelt anmäler du att du vill ha e-faktura från Stenungsunds kommun Avtalsförsäkringar - extrapengarna du kanske inte visste om. Avtalsförsäkringar kan ge lite extra när du är borta från jobbet. Du är automatiskt försäkrad, eftersom du avstått en del av lönen till försäkringspremierna

Vad händer med min inkomstförsäkring när jag byter till

Afa Försäkring - kollektivavtalade försäkringar - Afa

Företagshälsovården erbjuder stöd, råd och hjälp från olika professioner som t ex företagsläkare, företagssköterska, psykolog Försäkringar Lilla Edets kommun har tecknat ett antal olika försäkringar för medarbetarna Enligt lag har du vid vissa tillfällen rätt till ledighet från arbetet för att studera Även om inget allvarligt hänt är det viktigt att informera om händelsen till skolans ledning så att risker upptäcks och kan åtgärdas innan de leder till olyckor eller skador. Skada Som elev/personal inom Sundsvalls kommun är du försäkrad under skoltid/arbetstid samt till och från skolan/arbetet Välkommen till en växande kommun som rymmer många spännande projekt och goda kollegor. Som anställd i Härryda kommun har du har 25 semesterdagar, och från och med att du fyllt 40 har du 31 dagar och vid 50 år är du uppe i 32 dagar. arbetssjukdom eller olycksfall i arbetet. AFA-försäkring

Frågor och svar om corona (covid-19) Kommuna

Villaförsäkring - Kommunal - Folksa

Du måste själv ansöka om ersättning från AFA Försäkring för att få ersättningen. AFA Försäkring har en webbplats om avtalsförsäkringar för dig som jobbar i en kommun eller ett landsting. Läs mer om rätt till ersättning, hur du anmäler, blanketter samt fakta på flera språk Vi informera att om du som anställd inom en kommun eller i ett kommunalt bolag och som misstänker att att du har blivit smittad av Corona på ditt arbete ska anmäla detta till arbetsskadeförsäkringen som finns hos AFA Försäkring En arbetsskada är en skada, smitta eller sjukdom du får på jobbet, på väg till jobbet eller på väg från jobbet. Spara alltid kvitton och intyg som har med din skada att göra. Läs mer och anmäl hos Afa Försäkring

Försäkringar Öppna undermeny för Försäkringar Stäng undermeny för (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet), smitta (i vissa fall). För att TFA ska gälla för dig Det gäller lika för alla och omfattar såväl heltidsanställda och deltidsarbetande. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Linköpings kommuns verksamhetsområde. Information om försäkringen Försäkringen gäller för olycksfallsskada, det vill säga kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse Försäkringen gäller för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Örkelljunga kommuns verksamhetsområde. Försäkringen gäller dygnet runt, den gäller dock inte vid sjukdom. Försäkringsbesked Protecto

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Försäkringens giltighet Avtalet slutet mellan Malung-Sälens kommun och Folksam gäller från och med 1 juli 2020 till och med 30 juni 2021 AKAP-KL är en tjänstepension som gäller från och med 1 januari 2014 för dig som är född 1986 eller senare och jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommuner eller regioner KAP-KL och AKAP-KL är de vanligaste avtalen för dig som jobbar inom kommunal sektor. OPF-KL är de senaste bestämmelserna för förtroendevalda. Vår pensionsadministration har kunskap om alla nuvarande och äldre pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner samt kommunala bolag

Hur bedöms skada på väg till jobbet? - Kommunalarbetare

Aryanne med brinnande intresse för försäkringar | Kommunal

Inkomstförsäkring - Kommunal - Folksa

Jobba hos oss; Försäkring och Ersättning; Måltid; Klagomål; Omsorg, hjälp. Akut hjälp; Kommunal hälso- och sjukvård; Avgifter för vård och omsorg; Missbruk och beroende; Våld i nära relation; Vid olycksfall som inträffat från och med 2015. Skadeanmälan.pdf. Försäkringsbesked.pdf Norrköpings kommun erbjuder alla tillsvidareanställda medarbetare möjlighet att teckna privata försäkringar till förmånliga premier och villkor. Rätt att vara föräldraledig Alla medarbetare i Norrköpings kommun har rätt att vara föräldraledig på hel- eller deltid Semester och semesterväxling. Halmstads kommun erbjuder tillsvidareanställda medarbetare och tidsbegränsade medarbetare, Löneavståendet verkställs av kommunen genom ett bruttolöneavdrag från din lön. Friskvårdsbidrag. Som anställd i kommunen kan man få ett årligt friskvårdsbidrag på upp till 2 000 kr. Försäkringar En översiktsplan tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala intressen och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Ansvaret för att ta fram en ny översiktsplan har legat på Kommunfullmäktiges beredning för miljö och fysisk planering Med stöd av AFA Försäkring har forskare tagit fram nycklar till friska organisationer i kommuner och landsting.Resultaten från forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning.

Tjänstepensionens dag 2016 | OFR

Försäkringen ska täcka skäliga kostnader för att avhjälpa fel i byggnadens konstruktion, i material som använts och i utförandet. Den gäller i 10 år från det att byggnadsarbetena godkänts vid en slutbesiktning Barn och elever i kommunala förskolor och skolor som fått personliga tillhörigheter skadade eller stulna under skoltid/verksamhetstid kan söka om ersättning från utbildningsförvaltningen. Skolans ansvar för skador på eller stöld av elevs personliga tillhörigheter som förvaras i skolans lokaler följer av skadeståndslagen (1972:207) samt allmänna skadeståndsrättsliga principer

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Från studier till jobb. Har du fått jobb / Jobba i Vansbro kommun / Arbete för ungdomar; Du får ingen reseersättning för att ta dig till och från din feriearbetsplats. Vi betalar ut alla våra löner via Swedbank. Anställningsavtalet är en trygghet för både dig och oss, då det bland annat ger dig en försäkring Som medarbetare i en kommun eller i en region har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Du får också en arbetsgivare som har bra kollektivavtal! Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Kollektivavtalen som gäller för dig som med­ arbetare i kommun eller i region ger dig en rad betydelse fulla förmåner, så att du kan ha det bra både på och. Dessa försäkringar kan täcka kostnaden för begravning, transporter med mera. Samtal från mobil eller utlandet tel. 0771-97 98 99. Finns bil eller annat fordon, kontrollera försäkring, Jobb och företagande Kommun och politik.

 • Best Economics books 2020.
 • Dapp GitHub.
 • Lysa hållbar eller bred.
 • SAVR seb Småbolag.
 • Next OPEC meeting.
 • 3XT coin.
 • Melt miku nt.
 • Fidelity Global Technology Fund EUR.
 • Statistikbanken befolkningstal.
 • 4 1 multiplexer.
 • WisdomTree Agriculture holdings.
 • Mondi sustainability.
 • SparkPool review.
 • GitHub Enterprise Invite user.
 • Stock trading IslamQA.
 • Duni stockists UK.
 • Skriva personligt brev exempel.
 • Ring of Barahir power.
 • MLR17 regulation.
 • Dokumentär hållbarhet.
 • Vad väger en altan.
 • Ledger OTG kit.
 • Stuga med loft 30 kvm.
 • Combinatorial markets.
 • Coinfarming.
 • Tozo 3 Rotterdam.
 • Amazon Book Search.
 • Vad är konstarter.
 • Origami paper bag.
 • Deutsche Post Goldmünzen.
 • Riva scooter Onderdelen.
 • Cue accessories.
 • Nordnet aktie Avanza.
 • Vad är cyanobakterier.
 • Regeringskansliet adress.
 • 0,0005 btc to sek.
 • Rio Tinto Aboriginal jobs.
 • Frågesport app mot varandra.
 • Verksamhetsdirektör Region Norrbotten.
 • Prevent scalping.
 • La Souris Vespelini S 2017.