Home

LKAB står för

LKAB i korthet. Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB och är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045 LKAB står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp och verksamheten tar stora markområden Idag är järn- och stålindustrin den verksamhet som globalt står för de största utsläppen av koldioxid. LKAB:s samlade koldioxidutsläpp är idag 700 000 ton, vilket motsvarar fyra procent av svensk industris samlade koldioxidutsläpp och gör oss till nummer fyra av de företag som släpper ut mest i Sverige LKAB är ett företag som drivit på teknisk utveckling i mer än 125 år. Ökande kunskap och ständigt pågående processutveckling är ett marknads- och livsvillkor. Nu tar vi nästa steg. I fokus för framtida utveckling står vår strategiska huvudinriktning LKAB 5.0. Den beskriver den position vi skall ta oss till år 2030, från bra till bäst

Det här händer i stadsomvandlingen i Kiruna i år

Sverige står brutto för ca 0,15% av de globala CO2-utsläppen. Om LKAB:s uppgifter stämmer, och om bolaget skulle lyckas sälja in sin järnsvamp globalt, skulle LKAB teoretiskt kunna bidra till att minska de globala utsläppen med 0,15% x 67% = 0,1% Tillsammans bildade Vattenfall, SSAB och LKAB 2016 joint venture-bolaget HYBRIT Development. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Målsättningen är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning 2035. I januari 2018 blev förstudierapporten klar som gav grönt ljus för HYBRIT Företaget utvecklar och tillhandahåller även laddfordon för tunnel- och palladdning. LKAB Kimit är en av Sveriges största enskilda sprängämnestillverkare och står för cirka en tredjedel av Sveriges totala produktion. Varje natt klockan 01.30 detonerar runt 20 till 30 ton sprängämnen från oss enbart i LKAB:s gruva i Kiruna Vad är ett arbetsgivarerbjudande? Sammanfattar vårt erbjudande till dig som jobbar hos oss, utöver lön och förmåner. Innehåller vad vi förväntar oss av dig som medarbetare, för att vi ska trivas ihop. Används i marknadsföring för att behålla, locka och rekrytera rätt medarbetare. Bygger på vår verklighet, för att ge en sann bild av LKAB som. LKAB är en del av samhället och därför är det självklart att vi tar vårt miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar

LKAB i korthe

LKAB står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp och verksamheten tar stora markområden i anspråk. Vi är även en av Sveriges största förbrukare av energi och vatten. Vår påverkan på omgivande landskap och samhällen är betydande och vi arbetar på bred front för att minimera den LKAB LKAB flaggar upp som största ägare i SSAB Gruvbolaget LKAB flaggar som väntat upp som största ägare i SSAB med nu 16% av rösterna och fortsatt 10,5% av aktiekapitalet, efter att Industrivärden avyttrade sitt innehav under förra månaden. Det framgår av ett pressmeddelande • LKAB ansvarar för att ge dig som fastighetsägare ett erbjudande om hus eller pengar. Vi ansvarar också för att beställa din nya villa, asfaltera infar - ten och så in gräsmattan. När slutbesiktning skett är LKAB:s roll avslutad. • Husleverantören ansvarar för att huset byggs enligt beställning, står för garanti och ska åtgärd Samhälle och gruva tillsammans. Att flytta två samhällen. Det är utmaningen som LKAB och Malmfälten står inför, för att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalm och vara ett världsledande exportföretag. I Kiruna och Malmberget finns världens två största underjordsgruvor för järnmalmsbrytning Stig Andersson, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmål, säger till SVT att han anser att brottet var grovt. LKAB bestrider alltså den punkten, men medger så kallad enkel oaktsamhet

LKAB och SSAB har betydande affärsrelationer och bedriver strategiska utvecklingsprojekt gemensamt, bland annat i form av HYBRIT, med stor betydelse för bägge bolagens framtida konkurrenskraft. - Den omställning av värdekedjan vi står inför kräver att vi gemensamt utvecklar vår värdekedja Ombyggnaden av SAK-verken beräknas öka LKAB:s produktion av pelletsprodukter från 13,6 till 14,8 miljoner ton årligen. Partner Tjänst Build. Samarbete sedan 1982. LKAB står för 75 procent av järnmalmsproduktionen inom Eu. Caverion har kommit med innovativa lösningar, så de har kunnat forcera arbetet Längst in i undersökningsorten på 1 375 meters nivå står LKAB:s medarbetare och knackar ut borrkärnor ur en innertub. Det är här svaret ska komma om Kirunas och LKAB:s framtid. Arbetet med att driva undersökningsorten har pågått under hela året och kommer att fortsätta en bit in i 2020

Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar en vinst före skatt på 7 539 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 2 411 miljoner kronor motsvarande period i fjol Rent konkret skickar LKAB sjuksköterskor från företagshälsovården till vaccinationscentralerna. Gruvbolaget står för kostnaderna vilket leder till att fler Malmfältsbor kan vaccineras. Men för en liten grupp hus som står kvar gäller inte samma regler. LKAB hänvisar till Mark- och miljödomstolen, där man fastställt ett maxvärde för hur mycket marken får röra sig innan.

LKAB - Årsredovisning 202

LKAB, som står för Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, bildades 1890, då malmen hittats i Luossavaara i Kiruna. Staten gick in som delägare 1907, men från 1957 tog staten över större delen av bolaget. LKAB blev helstatligt 1976. LKAB har gjort enorma vinster genom åren, som gått rakt in statskassan LKAB står för stora utmaningar med miljardnedskrivningar, låga järnmalmspriser och flytten av Kiruna.Mot den bakgrunden kliver 68-årige Göran Persson (S) nu in som styrelseordförande för.

Strategi och mål - LKA

Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar en vinst före skatt på 7 539 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 2 411 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 7 153 miljoner kronor, upp från 3 191 miljoner kronor under första kvartalet 2020 LKAB ska från och med nästa år driva ett av sina pelletsverk i Malmberget med bioolja. SSAB står för tio procent av Sveriges koldioxidutsläpp, men LKAB släpper också ut en del STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det statliga gruvbolaget LKAB har ökat innehavet i SSAB och äger numera 16 procent av rösterna, en ökning om 5,5 procentenheter. Ägarandelen om 10,5 procent av kapitalet står oförändrad Stålindustrin i världen står idag för 7 procent av de totala globala koldioxidutsläppen. Med HYBRIT avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål och införa en helt ny teknik för att reducera syret från järnmalmen med hjälp av fossilfri vätgas istället för med kol och koks

Teknik- och processutveckling - LKA

 1. st energifrågan och behovet av att fasa ut fossila bränslen
 2. skar sina koldioxidutsläpp med över 35 miljoner ton om året, vilket motsvarar två tredjedelar av av Sveriges utsläpp av växthusgaser
 3. SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden. Industrialiseringen av tekniken som utvecklas inom HYBRIT inleds i Gällivare där världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp - råvaran till stålet - planeras

LKAB:s nya planer - Klimatupplysninge

 1. I Luleå står LKAB:s nya anläggning för malning och lagring av bentonit färdig i sin härligt blåa färg. Bentonit är en betydelsefull beståndsdel i gruvornas pelletsproduktion och med den nya anläggningen ökar LKAB:s leveranskapacitet till nya och befintliga gruvor inom koncernen
 2. LKAB och SSAB driver strategiska utvecklingsprojekt tillsammans, bland annat Hybrit. - Den omställning av värdekedjan vi står inför kräver att vi gemensamt utvecklar vår värdekedja. Vi har med vår omställning till leverantör av koldioxidfri järnsvamp ett strategiskt intresse av att SSAB fortsätter att utveckla sin ledande position inom fossilfritt stål, säger Jan Moström
 3. LKAB Kimit tillverkar, lagerför och distribuerar egna emulsionssprängämnen i bulk och paketerad form. All tillverkning sker i fabriken i Kiruna, Malmfälten. Företaget utvecklar och tillhandahåller även laddfordon för tunnel- och palladdning. LKAB Kimit är en av Sveriges största enskilda sprängämnestillverkare och står för cirka en.
 4. enorma glädje, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C) till tidningen

HYBRIT - för fossilfritt stål - LKA

LKAB har gått in som medlem i branschorganisationen Svensk Vindenergi. Tillsammans med de cirka 115 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som en del av framtidens hållbara energisystem. - Vi ser att vindkraften kommer spela en avgörande roll för vår omställning. Dessutom ser vi att vår omställning och. Här samlar vi alla artiklar om LKAB. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Coronaviruset i Sverige, Klimathotet och Q2-rapporter 2020. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om LKAB är: Vattenfall, Kiruna, Gruvindustri och Gällivare LKAB står inför stora utmaningar och behöver förstärka laget inom teknisk dokumentation. I rollen som dokumentationstekniker hos oss kommer du att få arbeta med allt ifrån dokumentationen för våra gruvmaskiner på 1500 meter djup till våra malmhamnar i Luleå och Narvik LKAB bygger kvarter 8; LKAB bygger kvarter 7; Avveckling av Silfwerbrands; LKAB bygger kvarter 9; LKAB bygger kvarter 4; Järnvägsstationsområdet rivs; 48 nya lägenheter; Klocktornets tid är inne för flytt; 47 nya bostadsrätte

LKAB Kimi

LKAB står inför en omställning som kan bli den största industriinvesteringen hittills i Sverige. Målet är att leverera järnsvamp framställd med vätgas och därigenom minska globala koldioxidutsläpp på 35 miljoner ton per år. Bolaget sätter en ny världsstandard för koldioxidfri, digitaliserad och autonom gruvbrytning under jord LKAB vann maktkamp om fossilfritt stål mot SSAB. Bara veckor efter nyheten om att riskkapitalisten Harald Mix med sitt H2 Green Steel går in på marknaden för fossilfritt stål så ökar LKAB, SSAB och Vattenfall takten för att starta sin gröna stålproduktion. Samtidigt står det klart att LKAB har vunnit en dragkamp mot SSAB om var den.

LKAB, som står för Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, bildades 1890, då malmen hittats i Luossavaara i Kiruna. Staten gick in som delägare 1907, men från 1957 tog staten över större delen. Ett malmtåg från LKAB står på Björklidens Station på väg från Narvik till Luleå. Arkivbild. Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar en vinst före skatt på 7 539 miljoner kronor för. LKAB Fastigheter förvärvade bostadsområdet Terrassen i november 2012 av det kommunalägda bostadsbolaget Kirunabostäder. Förutom befintliga fastigheter med 141 lägenheter ingick i förvärvet även mark med byggrätter. Nu har bostadsområdet återfått sin ursprungliga profil när nu två nya punkthus står på den plats där två.

Tillsammans gör SSAB, LKAB och Vattenfall en unik satsning för att förändra den svenska järn- och stålindustrin i grunden. Under namnet HYBRIT arbetar vi gemensamt för att utveckla det första fossilfria stålet SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå. Det är ett viktigt steg i utvecklingen mot en fossilfri värdekedja för fossilfritt stål 3. Dokumentationsarbetet i Kiruna som museet genomför på uppdrag av LKAB pågår som bäst. Förra året dokumenterades Hjalmar Lundbohmsgården och Järnvägsstationen och i år är det Järnvägshotellet, Godsmagasinet och Tullhuset (Hotell Rallaren) som står i fokus. Jennie Björklund ansvarar för den byggnadsantikvariska delen och jag. LKAB satsar på vindenergi. LKAB har gått in som medlem i branschorganisationen Svensk Vindenergi. LKABs nya strategi innebär den största omställningen i bolagets 130-åriga historia. Genom övergången till produktion av koldioxidfri järnsvamp ska de globala utsläppen hos LKABs kunder att sänkas med 35 miljoner ton per år, vilket. Vad står förkortningen HYBRIT för? Den står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Hur ska det här projektet gå till? SSAB, LKAB och Vattenfall genomförde under 2016-2017 en förstudie för att ta fram ett underlag för ett fortsatt forskningsprojekt. Under våren 2018 inleddes ett mer konkret forsknings- och utvecklingsprogram

LKAB - Vårt arbetsgivarerbjudand

 1. eraltillgångarna under 2020 med 45 procent från cirka 1,2 till 1,7 miljarder ton. - Detta bör ge oss möjligheten att förlänga produktionen
 2. Rekordresultat för LKAB. Janerik Henriksson/TT: Ett malmtåg från LKAB står på Björklidens Station på väg från Narvik till Luleå. Arkivbild. Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar en vinst före skatt på 7 539 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 2 411 miljoner kronor motsvarande period i fjol.
 3. Nu står det klart att huvudsponsoravtalet förlängs fram till och med säsongen 2023/2024. LKAB har varit huvudsponsor till BC Luleå sedan 2017 och nu förlänger vi vårt gemensamma avtal till och med säsongen 2023/2024
 4. Det handlar om restaurangkedjan Pinchos och livsmedelsbutiken Tempo. Det har varit en dialog mellan LKAB, Kirunabostäder AB (KBAB) och de nya ägarna sedan november och nu står det klart att de öppnar verksamheterna i Ica Toppens gamla lokaler i Kupolengallerian i centrala Kiruna
 5. LKAB frias från misstankarna. LKAB:s anläggning i Narvik avger luftburet damm, men bakom stadens dammproblem står vägtrafiken i området som den värsta syndaren. Den norska staden Narvik i norra delen av landet har under flera år haft problem med luftburet damm. Länge har LKAB:s anläggning i staden pekats ut som syndabock, men nu visar.
 6. LKAB. - LKAB kan stå för ett betydande bidrag till EU:s självförsörjning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller, vilket kommer vara fokus för den råmaterialallians som EU lanserar imorgon, där LKAB är en partner säger Leif Boström, direktör för Affärsområde Specialprodukter

Samhällsomvandlingen - LKA

Rekordresultat för LKAB. Ett malmtåg från LKAB står på Björklidens Station på väg från Narvik till Luleå. Arkivbild. Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar en vinst före skatt på 7 539 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 2 411 miljoner kronor motsvarande period i fjol Gruvjätten LKAB ägs av staten, alltså av dig och mig. Företaget vill nu bli fossilfritt genom att ersätta kol med vätgas. Gasen skall produceras med elektricitet från vindkraft. Bakom står regeringens initiativ Fossilfritt Sverige under ledning av agronomen Svante Axelsson LKAB:s storsatsning - historisk dag för Gällivare. Gällivare kommun står i centrum när LKAB idag presenterar den största satsningen i bolagets historia. Gällivare blir den första platsen i världen där man producerar koldioxidfri järnsvamp. Investeringen innebär upp till 3 000 nya arbetstillfällen under en 20 års period Den stora frågan vid måndagens Kommunstyrelsemöte var de detaljplaner som gör om stora delar av Kirunas centrum till industriområde. Som vi skrev tidigare är Kiruna-Centern emot detta, så länge det ej finns garantier för att Utveckling går före avveckling och att Kirunaborna inte ska betala. Glädjande nog fick vi efter omröstning gehör för vårt förslag om återremiss Kontrollera 'LKAB' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på LKAB översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Innovativt Miljöarbete - Lka

 1. eral/metallurgi.Arbetsuppgifterna består av ett nära samarbete med produktions-, forsknings- och.
 2. LKAB står inför ett nytt läge. En förändrad omvärld med fallande världsmarknadspris på järnmalm leder till att vi måste rusta vår organisation för att klara nya utmaningar, säger vd och koncernchef Jan Moström. I den nya koncernstrukturen delas verksamheten in i tre divisioner
 3. alerna står för en majoritet av LKAB Logistik:s koldioxidutsläpp. Åtgärd av högsta prioritet är införandet av energihandläggare och energivärdar vid samtliga verksamhetsorter i syfte att skapa goda rutiner kring energiarbetet. Ytterligare åtgärder är anpassad
 4. Stålindustrin i världen står idag för 7 procent av de totala globala koldioxidutsläppen. Med HYBRIT avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål och införa en helt ny teknik för att reducera syret från järnmalmen med hjälp av fossilfri el och vätgas i stället för med kol och koks
 5. LKAB står för 7 procent av Sveriges förbrukning av cement och är en av landets största förbrukare. Av cementen blandar LKAB betong på betongstationer i Kiruna och Malmberget som också är.
 6. KGS är ett dotterbolag till LKAB och är ledande i Norrbotten inom grus och betongtillverkning, bergförstärkning samt krossning och losshållning. LKAB står som bekant inför en mängd spännande utmaningar inför nya huvudnivåer och de stadsomvandlingar som blir en direkt följd av det arbetet.Många tunga investeringar är nu genomförda och vi står väl rustade för framtiden
 7. Railcare tecknar avtal för transport av malm åt LKAB Malmtrafik om cirka 7,8 MSEK Railcare har tecknat ett avtal med LKAB Malmtrafik för transport av malm om cirka 7,8 MSEK under en tremånadersperiod med start imorgon den 12 juni 2020. Transporterna kommer att starta med ett omlopp per dygn och därefter kommer det ökas till två omlopp per dygn med totalt 6400 ton malm per dygn

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå. Det är ett viktigt steg i utvecklingen mot en fossilfri värdekedja för fossilfritt stål Julia, LKAB och säkerheten del 1. Lyssna från tidpunkt: Publicerat måndag 3 december 2018 kl 06.00. Här kan du läsa hela reportaget. Lyssna på reportaget här. 21-åriga Julia Markström. Klart vi skulle haft ett avtal. Man trodde i sin enfald att folk är rakryggade och står för vad de säger. LKAB har valt att gå på chefernas sanning och vi har blivit utmålade som tjuvar och banditer. Dagens Arbete besökte LKAB:s Kirunagruvai somras och pratade med ett tjugotal gruvarbetare som inte varit inblandade i fuskhistorien

LKAB:s arbetskorgar konstrueras, tillverkas och saluförs av LKAB Mekaniska. De är utvecklade av personal vid LKAB:s uppfordringsanläggningar, där inspektion och service i schakt och trånga utrymmen i absolut tuffaste miljö är en del av vardagen Utöver det står LKAB för omlokaliseringskostnader och resultatbortfall i samband med flytten. Hyresgäster som inte äger en fastighet blir ersatta med trappning av hyran och får förtur till både äldre och nya bostäder. Hyrestrappningen börjar med nuvarande hyra första året och trappas sedan upp i sju år LKAB som hjälpt att ta fram data och varit behjälpliga när jag har kört fast i olika problemställningar. utmaningar vi står inför idag. I Europa beräknas 40% av all producerad energi gå åt till byggnader där de mesta av energin används till värme och kyla Verksamheten i företagets gruvor står i princip aldrig stilla, något som ställer stora krav på anläggningar och processer inom både brytning och förädling. LKAB Mekaniska AB är ett av de många företag som jobbar för att säkerställa en säker och kontinuerlig drift i såväl gruvorna som i sovrings- och anrikningsverken

LKAB har beslutat om en ny koncernstruktur. Syftet med den nya organisationen är att sätta järnmalmsproduktionen i fokus och att säkra långsiktigt hållbar.. Kontrollera 'LKAB' översättningar till norskt bokmål. Titta igenom exempel på LKAB översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Dock inte i storleksordning av de betydandeelkraftförbrukarna.Vidare framkom det i energikartläggningen att användningen av eldningsolja vid Narvik och Uddebooljedepå i Luleå samt lokdiesel vid terminalerna står för en majoritet av LKAB Logistikskoldioxidutsläpp.Effektiviseringsåtgärder som föreslogs var bland annat införandet av energihandläggare ochenergivärdar, byte av. LKAB satsar på att få in fler kvinnliga ingenjörer i sin verksamhet. Ett samarbete med programmet Female Technical Engineer ska bidra till att nå fler kvinnor. LKAB är en av de stora tunga industrier i norra Sverige som står för digital utveckling och ny teknik

LKAB Kimit AB gick med vinst (2019) LKAB Kimit AB gick med vinst, 15 642 000 kr. LKAB Kimit AB ökade sin omsättning med 0,96% senaste räkenskapsåret. Bolaget har 26 anställda, snittlönen har ökat 0% LKAB: Jätteinvestering står fast Publicerad 2008-11-19 Det är nedgången i världsmarknadskonjunkturen som nu tvingar LKAB till neddragningarna vid pelletsverken LKAB ska investera 400 miljarder för att producera koldioxidfritt järn. Idag presenterar den världsledande gruv- och mineralkoncernen LKAB bolagets nya strategi för framtiden. - Det här är den största omställningen i företagets 130-åriga historia och kan bli den största industriinvesteringen någonsin i Sverige SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå. Det är ett viktigt steg i utvecklingen mot en fossilfri värdekedja för fossilfritt stål. Investeringskostnaden på drygt 250 miljoner kronor delas i lika delar av ägarbolagen och Energimyndigheten som stöttar via.

LKAB flaggar upp som största ägare i SSA

Detta ska göras innan någon beträder ett område då LKAB arbetar efter devisen säkerheten först. Chefen ska dessutom ha hävdat att bommen varit öppen när de beträdde området, vilket den enligt uppgifter inte ska ha varit. - Chefen blåljög under mötet. Ord står mot ord, det är rena dagisnivån, säger en källa Så har LKAB tagit greppet om sina it-leverantörer. För tredje gången har LKAB lagt ut sin it. Från att nästan helt ha avhänt sig styrningen av it har man nu tagit tillbaka greppet. Det är viktigt att ha egen kompetens - vi kan inte vara i händerna på leverantörerna, säger cio:n Daniel Berglund LKAB-gruva utrymd efter kraftigt skalv. Ett mycket kraftigt skalv inträffade i LKAB:s gruva i Kiruna natten till måndagen. Foto: Hans-Olof Utsi. Arbetet i gruvan i Kiruna står stilla efter det. Vi står inför enorma satsningar på koldioxidfri produktion som skapar tusentals arbetstillfällen. Sponsringen av Svenska Klätterförbundets landslag ger LKAB möjlighet att synas hos en helt ny publik även utanför Norrbotten. Samtidigt vet vi att många som bor i norr är aktiva klättrare, säger Ingela Hjalmarsson, sponsringschef på LKAB

Samhälle och gruva tillsammans - LKA

LKAB borde betala och skyddet för det egna hemmet bör på nytt säkras av politikerna. Det skriver Hans Lemker, Villaägarna, och Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen i en debattartikel i SvD, inför kvällens Uppdrag granskning i SVT där LKAB:s utvidgning tas upp. Regeringens regellättnader för gruvindustrin går ut över boende och natur LKAB, Luleå. 9,836 likes · 239 talking about this · 40 were here. Välkommen till LKAB:s officiella Facebooksida. Här berättar vi om vår verksamhet och samhällena där vi finns

Mysteriet med den gamla LKAB grävmaskinen Länk

Video: LKAB erkänner arbetsmiljöbrott - tre år efter dödsolyckan

Världens bästa järnmalm finns i Kiruna - P4 NorrbottenTyst i Pajala – Arbetet

LKAB ökar ägandet i SSAB till 16,0 procent av röstern

Nu står den på plats, rågodsladan som ska minska en av dammkällorna på industriområdet och i byn Svappavaara - en miljöinvestering på 230 miljoner kronor som också ska ge mer stabil produktion Australiensare köper LKAB:s maskinpark. Gruvindustrin: LKAB har sålt av maskinparken dagbrottet i Mertainen, till den australiensiska Macquarie Bank. Det beräknas ta tre månader att montera ner jättemaskinerna och köra dem till hamnen i Piteå. Låst innehåll. - Genom försäljningen minskar vi underhållskostnaderna för Mertainen Därmed står det klart att ingen kommer att hållas ansvarig för rasolyckan den 18 maj 2010 där Fredrik Oskarsson Rantavaara, 21 år, och hans pappa Kenneth Oskarsson Rantavaara, 52 år, miste livet. LÄS MER: Dödsolyckan på LKAB prövas i hovrätte - Jag har också fått det brevet. Det är ganska roligt skrivet men allt som står i brevet är sant, säger Tomas Larsson. LKAB meddelar via Kajsa Lindmark, kommunikatör, att bolaget vill föra dialogen internt i företaget. Det gäller även det anonyma brevet. - Vi ser ingen anledning att föra dialog via media, säger hon

LKAB - Caverio

LKAB påbörjar mark- och infrastrukturarbeten under våren på utvecklingsområdet Jägarskolan för att möjliggöra byggstart av bostäder under 2019. Kirunas nya stadshus, Kristallen, står klart till sommaren. LKAB lämnar över byggnaden till Kiruna kommun som flyttar in under hösten LKAB Mekaniska står inför en spännande framtid och genomgår en stor tillväxtfas. Vill du vara med på den resan? Vi söker en engagerad och självgående byggledare vars arbetsuppgifter är att samordna och planera samt leda arbetet på tilldelade projekt och underhållsstopp ute hos kund Sv: Avsporing ved Vassijaure - Stopp till söndag 2 :) Fick just meddelandet, att kollegorna lyckades att få upp loket (det urspårade hjulparet) på spåret igen. Dessutom utan att använda domkrafterna. De står kvar här i Kiruna. Nå melder Cargonet at ny prognose for åpning er lørdag kveld klokka 19 Det har gått knappt ett och ett halvt år sedan 21-åriga Julia Markström förlorade livet på sin arbetsplats. I ett unikt reportage berättar familjen Markström om tiden efter olyckan och om den långa väntan på att rättegången ska inledas. Anställda och huvudskyddsombud vittnar om en fortsatt omfattande rostproblematik i verken i Kiruna och ett allvarligt tillbud har inte. Vid sin nya tomt på Snökristallgata n i området Repisvaara står Emelie och Niklas Kemi med barnen Wilja och Malwa. De är en av de familjer som flyttar från sin villa i Malmberget, då deras hus påverkas av gruvbrytningen. När LKAB erbjöd ett nytt hus eller pengar var valet enkelt - ett nytt hus fick det bli

Kiruna stadshus – se förslagen | SVT Nyheter
 • Lena vegan Blog.
 • Coin websites that sell coins.
 • Mässing homogen eller heterogen.
 • Riksskogstaxeringen.
 • Danske Bank Kraken.
 • Santander mina.
 • Vad ingår i totalentreprenad.
 • Förvärvstillstånd Gävleborg.
 • Belfius Flex Invest Plan stopzetten.
 • Rosella tidtabell.
 • Box 3 vermogensbelasting.
 • Amex points value.
 • Billig bra mobil utan abonnemang.
 • Doggface208 tiktok.
 • Hyra hus i torrevieja. la mata.
 • Broker Binary option Terbaik.
 • Cryptocurrency exchanges by country.
 • Anteckningsblock ekonomi.
 • Lindex jeans dam.
 • Being testy.
 • Binance leverage trading.
 • Bitcoin Core import wallet.
 • Litebit Bitvavo.
 • Where TO buy ion.
 • Overwatch League Tokens not dropping.
 • Hargreaves Lansdown.
 • Finanzfluss anna.
 • Poul Henningsen Kotten.
 • SIX Ausbildung.
 • Myresjöhus Herrgården pris.
 • Plotly python json.
 • Stulna ting webbkryss.
 • Ternio price today.
 • Public Mint Uniswap.
 • Hyresrätter Östersund.
 • Unga konstnärer.
 • JYSK mattor.
 • Halebop röstbrevlåda.
 • TER ETF fond.
 • Amazon revenue 1997.
 • OMX 30 bolag.