Home

Vinnova rapporter

Alla rapporter lämnas in via VINNOVAs Intressentportal https://portal.vinnova.se vid tidpunkter som framgår av projektbeslutet. Inlämning av rapport Så här gör du för att lämna in en rapport: Projektet kopplas i samband med beslut om finansiering til Nyligen publicerades två rapporter om innovation och internationalisering där jag är medförfattare. Den ena handlar om hur de svenska universiteten klarar sig i den globala konkurrensen om talanger. Den andra tittar på hur Sverige attraherar och tar tillvara internationell konkurrens. Båda rapporter har direkt relevans för Sveriges innovationskraft: att attrahera och vårda talanger och.

Nya rapporter om - Vinnovas bloggporta

Vinnova har 16 december på hemsidan och i mailutskick publicerat resultatet från årets SIP-utvärdering. Webbsända presentationer av utvärderingen genomfördes 17 december. Dessa spelades in och kommer att bli tillgängliga på.. Ansökningar som beviljats medel tas bort i Intressentportalen 36 månader efter att sista rapporten sänts in till Vinnova och är godkänd (även insända rapporter och beslut). Ansökningar som fått avslag tas bort 36 månader efter beslut vinnova rapport vr 2016:07. flaggskeppsfabriken. styrkor i svensk produktion birgitta sÖdergren. flagg. skepps. fabri . ken. styrkor i svensk produktio × Logga in på ditt konto. Inloggning: Lösenord: Har du glömt lösenordet Som utgångspunkt för arbetet tillhandahöll Vinnova en lista med de rapporter som myndigheten bedömde vara relevanta för studien (ca 45 rapporter totalt). Vinnova gjorde också en prioritering av rapporternas relevans: 1, 2, 3 eller oprioriterad, där 1 angav högst prioritering

Slutrapporter från projekten tillhandahålls av respektive projektledare eller får begäras ut från Vinnova.. Andras rapporter och utredningar. Här samlar vi rapporter, utredningar och faktasamlingar om svensk och internationell life science-sektor och hälso- och sjukvård

I Intressentportalen kan du ansöka om bidrag, skicka in rapporter, begära en ändring i pågående projekt samt bedöma ansökningar. Du måste först skapa ett användarkonto, som består av fyra steg. Kontot skapar du genom att klicka på knappen skapa användarkonto på sidan https://portal.vinnova.se. Fyll i alla uppgifter Projektansökningar med bilagor, rapporter och av Vinnova meddelade beslut med beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av dessa. Denna rättighet begränsas dock av reglerna i sekretesslagstiftningen Genom sin satsning på svensk växtbaserad mat vill Vinnova bidra till att öka den svenska livsmedelssektorns konkurrenskraft och förmåga till hållbart resursutnyttjande, när allt fler efterfrågar växtbaserad vardagsmat. Vinnovas utlysning Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror är en satsning på.

VINNOVA har publicerat SIP-utvärderingen 2020 INNOVAI

Vinnova - Intressentportale

VINNOVA 101 58 Stockholm Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Verket för innovationssystem (VINNOVA) Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid VINNOVA den 6 mars 2014 (inspektionsrapport biläggs). Med hänvisning till vad som framkom vid inspektionen beslutar Riksarkive Rapporter Varje år tar Forte fram ett antal rapporter om aktuella ämnen inom våra ansvarsområden. Här hittar du regeringsuppdrag, kunskapsöversikter och andra rapporter som vi har publicerat under de senaste åren Båda rapporter har direkt relevans för Sveriges innovationskraft: att attrahera och vårda talanger och internationell kompetens är avgörande för att bedriva världsledande forskning, Om blogg.vinnova.se Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova,.

Trafikverkets bibliotek-katalog › Resultat av sökningen

 1. istrativa enheten Registrator IT-chef Från Riksarkivet: Agneta Mann, 1:e arkivarie INSPEKTIONEN 1. Ansvar och organisation.
 2. Rapporter Innovationsrådets I denna slutrapportering av det regeringsuppdrag som gavs VINNOVA, gällande innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder, berättas hur den beställda pilotinsatsen genomförts, resultatet av uppdraget samt en redovisning av hur dess medel har använts
 3. Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att i samverkan med Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07), Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) och RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) analysera och beskriva förutsättningarna för hur Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska.
 4. Rapporter från Bygginnovationen. Bygginnovationen är ett samverkansprogram mellan Vinnova, Föreningen Bygginnovationsintressenterna och IQ Samhällsbyggnad
 5. Vänligen notera att Vinnovas rapporteringsprocess är separat från BioInnovations och att BioInnovation inte får ta del av den slutrapport som projektet sänder in till Vinnova. BioInnovations mall för slutrapport har arbetats fram utifrån Vinnovas mallar för att underlätta för projekten
 6. Vinnova planerar flera nya satsningar inom området under 2018 och i vår startar ett nytt program, Cirkulär och biobaserad ekonomi, där första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Governo sammanställde och analyserade ett antal rapporter för att identifiera hinder och utmaningar för innovationsförmågan i svensk offentlig sektor RAPPORTER. Vetenskapsfestivalen sammanställer varje år en rapport med information och resultat om årets festival. Vetenskapsfestivalen rapport PARTNERS Volvokoncernen Göteborg & Co Vinnova Sten A. Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur AstraZeneca Göteborg Energi Hasselbladstiftelsen Kungliga Vitterhetsakademien Erling-Perssons. Se Jessica Svennebrings profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Jessica har angett 7 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Jessicas kontakter och hitta jobb på liknande företag Idag presenterar Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova på uppdrag av regeringen ett gemensamt förslag på en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av nya medel inom basanslaget

CCBuild

Projekt inom programmet behöver lämna in följande rapporter och planer. Projektets finansiering hanteras av Energimyndigheten, med undantag för ett fåtal projekt som finansierats via Vinnova. Programkontoret på Viable Cities samarbetar nära med Energimyndigheten för att rapportering och projekt ska fungera så bra som möjligt Rapporter. Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling. Hastigheten i övergången från fossil energi till förnybart bestäms politiskt med hjälp av styrmedel som skatter, Agendan har tagits fram inom ramen för strategiska innovationsområden vilket är ett samarbete mellan VINNOVA,. Swecris är en nationell databas där du kan se hur medverkande forskningsfinansiärer har fördelat sina pengar till forskare i Sverige. Databasen innehåller data från både statliga och privata forskningsfinansiärer - totalt 11 stycken. Swecris förvaltas av Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen

Projektet är finansierat av Vinnova och Uppsala universitet. Nedan finns en förteckning över rapporter och vetenskapliga artiklar om Nyhetsvärderaren. Rapporter. Svensson, G., Nygren, T. & Brounéus, F. (2019). Nyhetsvärderaren Valspecial - Ungdomar granskar politiska nyheter PiiA - Processindustriell IT och Automation - är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. PiiA drivs av en egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar Rapporter ifrån PiiA Insight. Här återfinns rapporter som berör PiiAs och industrins omvärld. Studier som betraktar och analyserar de stora rörelserna, makroperspektivet, i världen och som utgör drivkrafter för industrins utveckling Undersökningen Innovation i offentlig sektor mäter innovation och innovationsaktiviteter i kommuner, regioner, statliga myndigheter och ett urval av arbetsställen i offentlig verksamhet.Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Vinnova. Den är en u..

Vinnovas finansiering får utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Bakgrund till erbjudandet Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som startade i januari 2021, syftar att bekämpa klimatförändringar, bidra till att uppfylla målen för hållbar utveckling, samt öka EU:s konkurrenskraft LADDA NED SOM PDF I-kompassen 2019 - Grönt Intraprenörskap Intraprenörskaompassen 2019 undersöker grönt intraprenörskap i svenska företag och offentlig sektor, med ambitionen att öka kunskapen om hur nya produkter och tjänster eller organisatoriska lösningar drivs av och tar hänsyn till miljö- och klimatpåverkan. Vidare belyses det strategiska intraprenörskapet genom att.

Frågor och svar - Intressentportalen - Vinnov

 1. Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användar
 2. Rapporter från projektet Vad ni behöver göra nu Innan vi kan göra den första utbetalningen måste ni först bekräfta att ni åtar er att genomföra Vinnovas bidrag avser hela eller andelar av Bidragsmottagares totala stödberättigande kost-nader
 3. Bidragssumman från Vinnova är ca 2 miljoner SEK, vilken kommer att matchas av en motsvarande summa från GWS för att finansiera projektet. GWS' projekt Artificiell Intelligens för detektering av globala säkerhetsrisker erhåller ett bidrag om upp till 1 989 101 SEK från Vinnova för fokus på snabb och effektiv upptäckt av nya, globala säkerhetsrisker

Rapporter från det förra projektsteget kommer att laddas upp här. Om du har några frågor innan dess är du välkommen att kontakta oss! Klimatsäkrade Systemlösningar för Urbana Yto För att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå har regeringen uppdragit åt Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Statens Energimyndighet, Vetenskapsrådet och Vinnova att ta fram ett förslag på en strategi för Sverige och svenska aktörer inom forskning och innovation 2020 Quist, J., Fransson, M., (2020) Folkbokförningsfelet - en samhällsutmaning med oklar adress. Forskningsrapport. Karlstad University Studies 2020. Echeverri.

Resultat & Rapporter. Här hittar du det material som publiceras inom Uppkopplad byggplats. Vi publicerar löpande artiklar, white papers, filmer och synteser VINNOVA - Verket för innovationssystem - är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2001. Regeringen har i sin instruktion gett VINNOVA i uppgift att: främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv Vinnova, Stockholm, Sweden. 5.7K likes · 49 talking about this · 1,059 were here. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges.. Våra videoklipp, pressbilder, rapporter, artiklar och dokument. A Demonstration Unit for Human Centric Lighting. March 21, 2018. The modern human being is exposed to different kinds of light during a normal day, both natural light and adjusted lighting VINNOVA´s publications are published at www.VINNOVA.se Om/About VINNOVA VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt rapporter, delrapporter, kunskapssammanställningar, synteser, översikter och strategiskt viktiga arbeten från program och pro-jekt som fått anslag av VINNOVA

Rapporter och utredningar från Swelife - ett strategiskt

Anvisningar - Intressentportalen - portal

Den finaste utmŠrkelsen, in AnvŠndarperspektivet, Strategier fšr att fšrstŠrka samspelet mellan anvŠndare och utvecklare, VINNOVA rapporter VR 2001:18, VINNOVA, Stockholm, September 2001. * Lind, Torbjšrn, and ke Walldius Gällande betänkandena Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och Boverkets rapporter 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader har Vinnova inga synpunkter Forskningsinstituten har en viktig roll i det svenska forskningssamhället och för den industriella utvecklingen. Instituten kompletterar universitet och högskolor och har en speciell betydelse i att bidra till tillväxt och förnyelse för små och medelstora företag.Programmet Institute Excellence Centers (IEC) startade Rapporter om förutsättningar, hinder, drivkrafter och möjligheter för kretslopp av näringsämnen Här presenterar vi rapporter och artiklar från projekt utförda i Svenska Näringsplattformens direkta regi och även andra nyckelrapporter inom ämnet näringsämnen i kretslopp I denna antologi analyseras den dominerande inriktningen, den regionala och organisatoriska praktiken samt metoder och prodedurer i innovationssystem ur ett genusperspektiv.Bidragen från 31 forskare visar att innovation utan tvivel befrämjas av jämställdhet och av en utjämning av maktställningen mellan män och kvinnor

204_2019_Piia_Summit_Fotograf_Henrik_Mill | PiiA

Strukturerat kaos är att rekommendera!Analyserar behovet av den kunskap och kompetens som forskarna kan bidra med för att förnya och utveckla den offentliga sektorns tjänster. En kombination av metoder har använts: litteraturöversikt, tre fallstudier, fokusgrupper, en enkät och en workshop.Fallstudierna är exempel frå LC-Tec Holding AB - LC-Tec Displays AB erhåller innovationsbidrag från Vinnova för utveckling av komponent till smart elektroniksystem (210601).pdf Vinnova, en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt, har inom utlysningen Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2021. Varför finns vi, för vem och hur kan jag bidra till att vi uppfyller våra mål?En kritisk fråga i organisationer som börjar söka efter nya sätt att angripa gamla problem och radikalt bryta mot föreställningen »Så här har vi alltid gjort!».Offentlig sektor har en viktig roll för att skapa ett innovativt samhällsklimat,

Hem ›; Sökresultat efter 'ccl=su:Forskning and ( (allrecords,AlwaysMatches='') and (not-onloan-count,st-numeric >= 1) and (lost,st-numeric=0) ) I april visade Statens Skeppsprovningsanstalt, SSPA (ägt av Chalmers stiftelse) hur en modell av Estonia sjönk efter att ha flutit upp och ner i kapsejsat läge, i maj publicerade Vinnova två rapporter om sjunkförloppet och i oktober meddelade försvarsminister Tolgfors i Riksdagen att Vinnovas rapporter bekräftade alla uppgifter i den gemensamma haverikommissionens (JAIC) slutrapport.

För att öka möjligheterna till kompetensutveckling eller omställning avser regeringen att ge Vinnova i uppdrag att finansiera innovativa samverkansprojekt mellan aktörer i näringsliv och aktörer från olika delar av utbildningssystemet i syfte att stärka och utveckla infrastrukturen för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet och Vinnova endast i liten utsträckning uppnår de mest grundläggande kraven som kan ställas på en effektutvärdering. Effektutvärderingar från Tillväxtanalys dessa rapporter själva anspråk på att visa effekter och de är inte tillförlitliga som effektutvärderingar Vinnova har finansierat ett 30-tal projekt mellan 2017-2020 inom programsatsningen universerll utformning/tillgänglighetsdesign, varav 20 stycken pågår och 13 stycken är avslutade. För att förstå på vilket sätt projekten har bidragit till satsningens syfte och om projekten har förutsättningar att bidra till positiv inverkan på systemnivå behövs en första uppföljning av programmet Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation inom områden som är viktiga för Sverige. Programmen ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft

Lars Hammarström - direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova >>> Från solen i Paulo Alto via misslyckande av positiv art till att sitta på innovativa pengar i mängd. Vi diskuterar innovation, inspiration, innebandy och implementering med Vinnovas Lars Hammarström Rapporter. Remisser. Regeringsuppdrag. Sakråd. Ärendeförteckningar. Uppdrag åt Vinnova att, inom ramen för livsmedelsstrategin, utveckla inkubation i livsmedelskedjan Diarienummer: N2016/06291/SK, N2017/03223/HL, N2017/03896/HL. Publicerad 07 juli 2017. Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm samt via webbsändning Vid detta möte kommer portalen öppnadata.se att presenteras närmare med status och kommande planer. Slutsatser från internationella konferenser och den kommission som ligger bakom arbetet kommer att framläggas och internationella talare från spännande projekt bidrar

Nu kan du söka finansiering för förädling av svenska

Bra inredningsarkitektur påverkar verksamheten i grunden. Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, önskade ett kontor som speglade deras verksamhet. De skulle också förändra det dagliga arbetssättet och lämna en pappersbaserad verksamhet med skrivbord och bokhyllor. Vi fick i uppdrag att hitta bästa möjliga lösning med gestaltning i fokus BioInnovation erbjuder kontinuerligt möjligheter till finansiering för projekt och idéer som främjar biobaserad utveckling. I samarbete med Vinnova öppnas återkommande utlysningar med varierande inriktning som alla syftar till att stödja utvecklingen av biobaserade kemikalier, material, produkter och tjänster >> Ladda ner rapporter från Nya Vägar-projektet här men har utökats och vidareutvecklas och förstärks för närvarande under åren 2018-2020 med stöd av VINNOVA. Mer om det pågående Vinnova-projektet >> Kontakt. Jerry Engström - Campus Västervi Våren 2017 fortsatte utvecklingen av CCBuild genom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn - återbruk av byggmaterial i industriell skala (UDI steg 2), som leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och en styrgrupp med representanter från Vasakronan, Byggföretagen, Fabege, Kompanjonen och IVL Start Nyheter Fyra startups beviljas 300 000 kr från Vinnova. Fyra startups beviljas 300 000 kr från Vinnova. Inkubatorbolagen Evity, Vi kommer att använda pengarna för att testa och utveckla en ny funktion för automatiserade analyser och rapporter,.

Forskning och innovation för framtiden - Vetenskapsråde

Rapporter från 2003 Bigert, Knutsson, Sjöbergh: Automatic evaluation of robustness and degradation in tagging and parsing. RANLP03. Bigert, Ericson, Solis: AutoEval and Missplel: Two generic tools for automatic evaluation. VINNOVAs bidrag till projektet/etappen innebar att: [x]. Våren 2020 inleddes fas tre i Vinnovas satsning på innovationsplattformarna, med det RISE-ledda projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Rapporter från projekte Vinnova väljer att lämna synpunkter som direkt berör myndighetens ansvarsområde. Övriga åtgärdsförslag kommenteras inte. Våra samlade rapporter, för ett effektivt genomförande föreslår vi att åtgärdsförslagen i samtliga rapporter systematiseras och samordnas Gamla processer utmanas och den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar för konkurrenskraft och hållbar transformation. RISE, Vinnova och Teknikföretagen har, tillsammans med industrin tagit fram en färdplan för att visa vilka nya möjliggörande teknologier och förmågor som kommer att vara viktiga för Sverige och svensk industri Community Design for Conflicting Desires, Decode, - är ett forskningsprojekt, som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation - hållbara städer. Aktuellt. 27 nov 2019. Seminarium och artikel - Bostadsförsörjning för personer med svag ställning på bostadsmarknaden

Arbete pågår med Testsite Skagerrak | Offshorevast SE087_2019_Piia_Summit_Fotograf_Henrik_Mill | PiiACleantech Högdalen Utställning om klimatskyddad odlingSlutrapport om Brexits effekter på forsknings- ochIndustriella plattformar | PiiA – Processindustriell ITKontakt - Smart TextilesKontakta oss | PiiA - Processindustriell IT och Automation

Lars Hammarström, Vinnova En podcast om livet, hälsan och politiken av tankesmedjan Forum för Health Policy. Lars Hammarström - direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova >>> Från solen i Paulo Alto via misslyckande av positiv art till att sitta på innovativa pengar i mängd Delrapport B, den andra av två parallella Vinnova-finansierade rapporter. Syftet med den här rapporten är att demonstrera hur Headroom-konceptet (numera Origo-konceptet) kan appliceras på informationsmängder och processer runt läkemedel Vinnova satsar närmare 200 miljoner för att öka utvecklingstakten inom digital säkerhet och infrastruktur. Flera rapporter pekar på att cyberattacker ökar i omfattning både i antal och. Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och sjukvården behöver därför tillgång till flera olika preparat. PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) är en samverkansplattform som syftar till att optimera användning av befintliga antibiotika samt att öka tillgängligheten av viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige i två färska rapporter som VINNOVA presenterar på tisdag. Rapporterna presenteras vid seminariet Miljöteknik och miljöinnovation i Sverige - Trender, förnyelse och sysselsättning

 • Ethereum Ausbruch.
 • Microsoft extensions configuration azurekeyvault value cannot be null.
 • Chainlink trading Reddit.
 • Arvsskatt återinförs 2021.
 • Ticino Flussbeschreibung.
 • Geschiktheidsverklaring MiFID.
 • Civic Technologies, Inc.
 • Denjo Dogs rabattkod.
 • Mio Möbler Luleå.
 • Snap on 19.4 update price.
 • Watersla verzorging.
 • GRT Reddit.
 • Billig bra mobil utan abonnemang.
 • Polkamon egg.
 • Hemnet borlänge, gagnef.
 • Opera gaming browser.
 • Rotting fåtölj.
 • Blocket Jobb Dalarna.
 • Kopparberg Cider 2 25.
 • Kista H&M öppettider.
 • Nederlandse gokkasten online.
 • QTS Realty Trust.
 • Åre strand Holiday Club.
 • Märkte am Morgen Aktionär TV heute.
 • Conclusion of cooperative learning.
 • Kommande försäljning Karlstad.
 • K Dubb producer.
 • Buy with Ethereum.
 • Räntefonder 2020.
 • DE000A28M8D0 Ticker.
 • Robinhood ETC price.
 • LVL panels.
 • Polkamon egg.
 • Bastøy fengsel.
 • Civilt försvar kommun.
 • EU taxonomi.
 • NOWO Försäljningsblankett.
 • Pension mieten.
 • Börja med trading.
 • Västtyskland flagga.
 • Vermögensverwaltung im Ausland gründen.