Home

Konstnärsnämnden bidrag Corona

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer som till följd av Coronakrisen drabbats av utebliven ersättning. Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen Regeringen avsätter totalt 500 miljoner i krisstöd till kulturverksamheter, enskilda konstnärer och författare som kompensation för intäktsbortfall med anledning av Coronakrisen

Jill Johnsons ilskna utbrott: "Ni borde skämmas!" | Stoppa

Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier. Utöver krispaketet på 500 miljoner kronor har de bidragsgivande aktörerna också anpassat sin ordinarie stödgivning till den rådande situationen Konstnärsnämnden och Författarfonden kommer totalt få ett stöd på 80 miljoner kronor för konstnärer, författare och andra kulturskapare i form av stipendium. Konstnärsnämnden innehar 70 miljoner kronor och Författarfonden 10 miljoner kronor. Detta kommer huvudsakligen vara i form av stipendium till enskilda aktörer. Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden fördelar 3 miljoner kronor i arbetsstipendium till 30 dans- och cirkuskonstnärer. 25 personer beviljas ettåriga arbetsstipendier om. Konstnärsnämnden (konstnarsnamnden.se) Sveriges författarfond (svff.se) Kulturrådet Krisstöd till kulturen (kulturradet.se) Svenska Filminstitutet Allmänna åtgärder covid-19 (filminstitutet.se) Utlysning och ansökan till de ordinarie bidragen och stipendierna fortsätter som vanligt på de olika kulturmyndigheterna

Folkmusikens Queen B | Brita Björs sång & scen

Missa inte att söka stipendium/stöd hos Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden har för närvarande stängt för besök. Du når myndigheten mellan klockan 09.30-15.00 via vår växel: 08-506 550 00 eller per mejl: info@konstnarsnamnden.se. Detta med anledning av den mycket förhöjda risken för smittspridning av Corona-viruset. Vi hoppas ni har överseende med de eventuella besvär detta kan orsaka Ett stöd kan vara skattefritt om det avser att ge ekonomisk trygghet för försörjning, saknar krav på motprestation och inte betalas ut periodiskt. Exempel på sådana stöd är konstnärsbidrag och arbetsstipendier från Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Så här redovisar du skattepliktiga offentliga stö

Konstnärsnämnden får i uppdrag att fördela krisstöd till

Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn och idrottsrörelsen till del. Regeringen fortsätter föra dialog med berörda aktörer och analysera vilket stöd som kan behövas till följd av spridningen av det nya Coronaviruset Krisstipendium beviljat av Konstnärsnämnden: 50 000 kronor Fastställd förvärvsinkomst 2019: 458 600 kronor Överskott av kapital 2019: 135 881 krono Regeringen har avsatt 1 miljard kronor i krisstöd till konst och kultur inför 2021. Konstnärsnämnden kommer fördela ut 154 miljoner kronor av dessa. Utlysningen öppnar i januari Konstnärsnämnden ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, Konsekvenser av det nya coronaviruset. Konstnärsnämnden kan även inom ramen för anslagsposten utveckla former för främjandedelen för de internationella programmen på dans- och musikområdet

Sammanlagt 10 miljoner kronor kommer att fördelas av Författarfonden i form av särskilda stipendier med syfte att lindra effekterna av intäktsbortfall orsakade av coronaviruset. Ansökningsperioden är öppen under tiden 24 april - 8 maj 2020. Länk till ansökningsinformation på Författarfondens webbplat Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridning av coronavirus covid-19 kommer Kulturrådet att genomföra åtgärder både vad gäller bidragsgivning och egna konferenser och större möten. På den här sidan publicerar vi löpande information om hur våra bidrag och annan verksamhet påverkas Kultursektorns villkor under corona-utbrottet. Regeringen har presenterat flera olika stödpaket som påverkar kultursektorn. Det gäller bland annat korttidspermittering, a-kassan, hyresrabatter, företagslån med mera. Kulturrådet har ännu inte fått besked om när regeringens stödpaket till kultursektorn klubbas i riksdagen eller när.

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges

Ändringsbeslut 2020-04-23 Myndighet Konstnärsnämnden. Hela brevet Endast ändringar. Ladda ner i pdf-format. Kulturdepartementet. Regeringsbeslut. 2. 2020-04-23. Ku2020/00609/KO. Ku2020/00620/KO Webbinarium med Kulturrådet och Konstnärsnämnden om krisstödet. Vi får många frågor om gränsdragningen mellan Konstnärsnämndens och Kulturrådets krisstöd till kulturen. Därför bjuder vi nu in till ett gemensamt webbinarium på måndag den 19 oktober mellan kl. 16.00 och 16.45. Medarbetare från båda myndigheterna svarar på frågor Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Här arbetar Pernilla Högström som enhetschef för stipendier och bidrag. När Fria Tider pratar med henne hänvisar hon till förordningen om statsbidrag till konstnärer. - Statsbidrag får lämnas till en yrkesverksam konstnär som: 1 Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond ska fördela 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier. - Ansökningstiden är kort, vi uppmuntrar därför våra kulturskapare i länet att söka dessa medel så snart som möjligt, säger Theresia Holmstedt Jensen, projektstrateg vid kultur- och bildningsförvaltningen Krisstöd & Corona-info. Stödinsatser för kulturskapare i anledning av coronapandemin. Konstnärsnämnden - Krisstöd nr 3. Konstnärsnämnden kommer att fördela ut 154 miljoner. Centrum för dramatik drivs med bidrag från.

Med anledning av corona: 500 miljoner kronor i stöd till

Benjamin Ingrosso skänker bort pengarna på 50 000 kronor som han tidigare beviljats i krisstödsstipendium från Konstnärsnämnden. Jag önskar att folk kunde ta reda på mer fakta i rubriker innan man börjar hata... För några veckor sedan fick mitt management info om att det fanns bidrag att söka för förlorad inkomst i och med Corona Konstnärsnämnden är den statliga myndighet som ger ut skattefinansierade bidrag och stipendier till enskilda konstnärer. Från en granskning som Kaliber i P1 har gjort har det nu kommit fram att flertalet ledamöter inom myndigheten har varit med och beviljat miljontals kronor till personer de känner, alltså begått jäv Kulturdebatt Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck svarar Göteborgskonstnärerna om corona-krispaketet: Krisstödet som Konstnärsnämnden har fått i och bidrag som skulle gått. Information till företag i vissa branscher. Sidan blev senast uppdaterad: 2021-05-31. Här hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset. Informationen uppdateras löpande. På den här sidan kan du läsa om

Konstnärsnämnden - Delar ut stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Kristian Gidlunds Utmärkelse för Unga Skribenter - Verkar för att uppmärksamma, stimulera och utveckla unga talangers arbete. Kulturbryggan - Statlig instans som stödjer kulturprojekt som är nyskapande Ny rapport om hur konstnärer drabbats av Corona-krisen. See more of Konstnärsnämnden on Faceboo Det börjar nu klarna hur det stödpaket till kulturen som regeringen beslutat om efter coronautbrottet ska fördelas vi Kulturrådet. I denna omgång handlar det om 370 miljoner och främst handlar det för musikbranschens del om inställda evenemang. Även Konstnärsnämnden fördelar stödpengar i formen av krisstipendier. Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet och behoven. Tidigare har kritik väckts mot att artister med stora tillgångar har fått bidrag från Konstnärsnämnden. Kulturrådet, som ansvarar för att dela ut den största delen av coronakrisstödet. Petter har 83 miljoner i bolaget - får coronastöd. Rapparen och entreprenören Petter har tillgångar på 83 miljoner i sitt bolag och gjorde förra året en vinst på drygt 9 miljoner kronor - samtidigt har bolaget beviljats statligt stöd på 200 000 kronor på grund av coronakrisen, skriver Aftonbladet

För att hjäpa har Konstnärsnämnden fått statens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor där bidrag mellan 15 000 kronor och 70 000 kronor ska gå till de som drabbats värst. LÄS MER: Bild-Extra: Alexander Bard i krogbråk med MC-kriminel Regeringen avsätter totalt 500 miljoner i krisstöd till kulturverksamheter och Konstnärsnämnden har fått i uppdrag att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer inom bland annat musik, dans och teater och som har förlorat intäkter till följd av Corona Information till yrkesverksamma under coronakrisen. Med anledning av coronaviruset samlar vi här information och länkar som kan vara viktiga för dig som är yrkesverksam inom arkitektur, design eller konsthantverk. Har du eller ditt företag tillgång till en 3D-printer och vill hjälpa till att producera utrustning till sjukvården Nu är det dags igen att söka Konstnärsnämnden bidrag till resor och kulturella utbyten utomlands! Följande stipendier kan du söka, sista datum är 30 augusti. Resebidrag Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning. Resebidrag Berli Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till yrkesverksamma konstnärer i form av krisstipendier. Är du artist eller musiker och förlorat intäkter på grund av Corona? Läs mer och sök Konstnärsnämndens krisstipedier här. Hos Kulturrådet kan du söka bidrag för inställda kulturevenemang

Välkommen till Konstnärsnämnde

Kulturstöd och stipendier. Vi arbetar för att invånare och besökare ska få tillgång till ett rikt, varierat och offentligt finansierat kulturliv. Därför har föreningar, studieförbund och kulturaktörer möjlighet att söka föreningsstöd, stöd till olika projekt eller utvecklingssatsningar. Syftet med stöden är att medverka till. Ekonomi & covid-19. Varje vecka uppdaterar Skaps ekonomiska rådgivare Anna Berkius Kolte vår ekonomiska lathund till de ekonomiska lättnader och stöd som erbjuds under 2020. Vi pratade med henne om hur året sett ut och bad henne lista sina mest användbara ekonomiska tips just nu Kulturbryggan, Stockholm, Sweden. 2.6K likes. Kulturbryggan är ett särskilt beslutsorgan inom Konstnärsnämnden. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen Ansökningstider 2019. Klicka på länkarna nedan så kommer du direkt till olika bidragsgivares hemsidor med aktuell information om årets ansökningstider

Välkommen till Konstnärsguide

 1. CORONA FAQ . Här samlar vi info, tips och annat som är relevanta för våra medlemmar i relation till Coronakrisen. Sidan uppdateras löpande. Musikcentrum Syd finns tillhands som en resurs för dig som medlem. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller om det finns något vi kan göra för att underlätta din situation
 2. Ett stipendium är i princip alltid skattepliktigt om. det betalas ut av arbetsgivaren eller. förutsätter någon form av motprestation. Forskarstipendium (Marie Curie-stipendium) som betalas ut direkt eller indirekt av EU eller Europeiska atomenergigemenskapen är skattepliktiga. Fackliga stipendier (stipendier för att delta i fackliga.
 3. Coronas effekter på kulturlivet. Vi är många inom kulturområdet som drabbas av Coronas effekter. Här finns information om statligt krisstöd till kulturlivet och om hur Regions Sörmlands verksamheter påverkas
 4. Yrkesverksamma dj:s kräver i ett öppet brev att Konstnärsnämnden ändrar kriterierna för krisstöd så att yrkesgruppen inkluderas. Det rapporterar SVT Kulturnyheterna. Bland annat står det.
 5. . Kultursektorn har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pande
 6. Så här agerar jazzlivet just nu med anledning av Corona-viruset. Vi försöker löpande uppdatera denna information. Fortsätt gärna meddela oss hur ni agerar och tänker. 2021-04-30: Regeringen föreslår idag i en remiss att - om smittläget och vårdsituationen tillåter - nya deltagarbegränsningar kan träda i kraft den 17 maj

Corona: Spotify hjälper artister efter stort upprop. nöje. 25 mars, 2020. Musikjätten Spotify sätter in ett krispaket för att hjälpa de artister som påverkas ekonomiskt av coronapandemin, rapporterar Dagens Nyheter. Detta sedan stjärnor, stora som små, världen över vittnat om svåra förhållanden. I förra veckan publicerades. Mimmie Björnsdotter Grönkvist Coronapandemin har fått kulturlivet att gå på knäna. Förbudet mot folksamlingar över 50 personer lämnar teatersalongerna, arenaläktarna och museisalarna tomma. Man har ställt om, gått över till att livesända spelningar och föreställningar via nätet, men gratis sändningar täcker inte upp de uteblivna biljettintäkterna Sök kulturstöd. Som medlem i Musikerförbundet får du hjälp med att söka kulturstöd. Vi granskar din ansökan innan du skickar in den och ger råd och tips om hur du ska utforma den på bästa sätt. Mejla din ansökan till sokapengar@musikerforbundet.se så återkommer vi med feedback och kommentarer. Tänk på att kontakta oss ca två.

2020 - Krisstipendium, Region Örebro 2020 - Krisstipendium, Konstnärsnämnden 2020 - Ettårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2020 - Gunvor Nelsons kulturfond, projektstöd 2019 - Nominerad till Fredrik Roos Stipendium 2018 - Galleri Verklighetens Stipendium 2018 - Konstakademin - Stöd till examensarbet Konstnärsnämndens arbetsstipendium är ett riktigt fint bidrag, eftersom att det. Listan väcker frågor. Bland vinnarna återfinns Junibacken, Abbamuseet och Fotografiska, som alla fått mellan 5 och 10 miljoner kronor. Och på galleriscenen syns Wetterling Gallery med drygt 2 miljoner kronor i bidrag. Jag ifrågasätter inte att verksamheterna behöver stöd i en tid när Sverige stannar upp

BIDRAG Förklaring: Verksamhetsbidrag från Statens kulturråd Verksamhetsbidrag från Region Skåne Lönebidrag av mera permanent karaktär Ange bidragsgivare Projektbidrag från Statens kulturråd Bidrag från andra nämnder/förvaltningar inom Malmö stad, t ex Fritidsnämnden Anställningsstöd eller andra former av lönebidrag EGNA INTÄKTE Övriga tillfälliga bidrag, t ex corona-relaterade stöd (specificera på separata rader) Verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd (beviljat 2021, ansökt belopp 2022) Ledning, producenter, ljud- och ljustekniker m fl (inkl assistenter) ANVISNINGAR Denna blankett ska alltid fyllas i och bifogas på anvisad plats i e-tjänsten. Skri

Kontakt - Välkommen till Konstnärsnämnde

Så här jobbar Vara kommun med föreningsstöd i Coronatider Kultur & Fritid. Tillfälliga stödet fördelat Bildningsnämnden har fattat beslut 16 december om fördelningen av det Tillfälligt stöd för covid -19 2020.Det är kvarvarande medel av föreningsbidragspotten Varje år bestäms ett totalbelopp för ateljéstöd. Alla som beviljas stöd delar på det beloppet. Det innebär att alla konstnärer som får ateljéstöd får lika mycket i bidrag oavsett hur mycket de betalar i hyra. De senaste åren har stödet varit omkring 7 800 kronor per år och konstnär

Corona - information för företag, föreningar och

Information och stöd kring coronakrisen - Tillväxtverke

Krisstipendium för kulturarbetare. Nytt krisstipendium från Konstnärsnämnden, Krisstipendium 3 har nyligen öppnat ansökan. Krisstipendium 3 är en del av det krisstöd regeringen beslutat om på grund av coronakrisen och ska stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. en gemensam stiftelsedatabas där du kan söka efter stiftelser med ett visst ändamål för att söka stipendier och bidrag. Ta del av vår Corona-lathund här. Tweet. 27 maj Om corona och din anställning på Teaterförbundets webbplats. Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen På Kulturrådets Facebooksida publiceras löpande information om hur bidrag och annan verksamhet påverkas med anledning av coronavirus covid-19

Video: Ny rapport om hur konstnärer drabbats av Corona-krisen

Stöd vid minskad omsättning - verksamt

About corona in other languages Kulturrådet är en statlig myndighet som delar ut stöd/bidrag och sprider kunskap. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Myndighetens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap,. Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden omdisponerar rese- och vistelsebidrag för 2020. - Vi gör det vi kan inom vår nuvarande budgetram, för att snabbt kunna stötta fler nu när många konstnärer förlorar stora delar av sina inkomster. Åtgärderna innebär att vi omfördelar en del av medlen för stipendier och bidrag Stöd till föreningar och kulturaktörer med anledning av covid-19. Under året har förenings och kulturlivet påverkats kraftigt av den pågående pandemin covid-19. En enkät har skickats ut under våren för att få en bild av vad pandemin inneburit för Borås kulturföreningar Hit går kulturnämndens bidrag - och mera kommer: Extra viktiga just i år Medan arrangörerna får sitt från Kulturrådet har Konstnärsnämnden delat ut krispengar till... Örebro län | 4 dec 2020. Artikel 3 av 8 . Örebro län | 4 dec 2020. Artikel 3 av

Krisstöd till kulturen - kulturradet

De myndigheter som ansvarar för handläggningen av de ovan nämnda stöden är Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, länsstyrelserna, Boverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Statens kulturråd, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för press, radio och tv, Konstnärsnämnden, Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan • Övriga bidrag . Sveriges författarfond | Box 6243 | 102 34 Stockholm | 08-440 45 50 | svff[kanelbanan]svff.se. Bidrag och stöd till utländska koncernföretag. Vägledning från OECD med anledning av corona. Vinstallokering. Omräkning när redovisningsvalutan är euro. Vad ska tas upp som inkomst? Försäljning av varor och tjänster. Värdering av kundfordringar. Pågående arbeten

En miljard kronor till kultur och idrott till följd av

 1. Drygt 5,4 miljoner kronor tilldelas filmskapare i olika yrkeskategorier när Konstnärsnämnden fördelar totalt 13 miljoner till teater-, dans- och filmkonstnärer
 2. Konstnärsnämnden fördelar bidrag och stipendier till individuella konstnärer, bland annat arbetsstipendier, projektstöd och resestipendier. Besök Konstnärsnämndens webbplats Projektbidrag. Musikverkets bidrag för samarbetsprojekt ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet
 3. Konstnärsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet.Nämnden delar varje år ut ca 160 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans och film.Till Konstnärsnämndens uppdrag hör också att göra utredningar i kulturpolitiska frågor samt analyser av konstnärernas sociala och ekonomiska

Här är kändisarna som fått krisstöd från staten - hela lista

Musiksverige kräver coronastöd från Spotify. Inga besked om corona-krispaket från kulturministern. HD:s järnrörsdom ifrågasätts Regeringen har fattat beslut om hur det krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som tidigar Bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen föreskriver det. De här angivna ersättningarna är också, med ett undantag, underlag för allmän pensionsavgift DENNA TIDNING PRODUCERAS OCH DISTRIBUERAS UTAN BIDRAG G PS-quiz och andra corona Fortsättning från sidan 16 gått beviljades Nanne ett krisstödsstipendium från Konstnärsnämnden,.

Konstnärsnämnden stipendier - Pressmeddelande

Stipendier: Vi har förespråkat krisstöd i form av stipendier, och vi ser nu en ökning med 220 miljoner kronor som fördelas via Konstnärsnämnden med slopade krav på bevis för intäktsbortfall. Vi gläds åt att det inte enbart handlar om akuta stöd, utan också en kommande permanent förstärkning av arbetsstipendier med 43 miljoner kronor per år framöver med start 2021 Stöd till föreningar och kulturaktörer. Melleruds kommun vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala föreningar i denna svåra tid. Stödet till föreningar beslutades av kommunstyrelsen den 10 februari 2021 Läsning minskar bland unga, bakom kulisserna på Corona-stängda Malmö Opera och vi minns två amerikanska musiker, John Prine och Hal Willner I rapporten Arrangörer på musikområdet föreslår Statens kulturråd och Konstnärsnämnden att Kontaktnätet inte längre ska kunna söka bidrag från Kulturrådet för arrangemang med fria musikgrupper, utan hänvisas till att söka verksamhetsbidrag från Ungdomsstyrelsen

Ändringsbeslut 2021-04-22 Myndighet Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden har redan öppnat för ansökningar. Anledningen är den rådande corona-pandemin. I fredags beslutade kulturrådets styrelse om årets bidrag till kultur i hela landet. Omkring 1,3 miljarder kronor går till 20 regioner via kultursamverkansmodellen 500 miljoner i statliga krispengar till kulturen. Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19 Kompetenscentrum för primärvården i Region Skåne får 200 000 kronor i verksamhetsmedel för 2021 kopplat till en gemensam tjänst inom området kultur och hälsa som kulturnämnden och hälso-och sjukvårdsnämnden finansierar sedan januari 2019. Tjänsten är placerad vid Kompetenscentrum för primärvård (KCP) Konstnärsnämnden. Konstnärsnämnden fördelar bidrag och stipendier till individuella konstnärer Stipendier & Bidrag. Tiden att ansöka om stipendiet har förlängts p.g.a Corona epidemin till den 15:e april 2021 . Du passerar dessa vägmärken. vilken hastighet gäller. Köpa båt på land 2021-05-11 Scenkonstbiennalen 2021 är digital och äger rum 18-21 maj. Scen & Film finns på plats med en rad intressanta webbinarier, samtal och workshops. På tisdag har vi workshopen Rädd eller trygg 9-..

Ansök om regeringens stöd till kulturaktörer

Inledd granskning. 17 februari 2021. Riksrevisionen förbereder en granskning av statens arbete med att säkerställa skyddsutrustning under coronapandemin. Riksrevisionen har i tidigare granskningar pekat på brister i den svenska krisberedskapen, bland annat vad gäller beredskapen inför pandemier. I samband med coronapandemins utbrott fick. Med de nationella kulturpolitiska målen och Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 som grund stödjer vi den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater. Region Kalmar län äger och driver fyra av länets fem folkhögskolor Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser Open call: Portfoliovisning (Gävleborg) Med anledning av den tuffa arbetssituationen för kulturskapare, särskilt inom bildkonstområdet, har regeringen avsatt 50 miljoner extra under 2021 fördelade lika mellan Statens konstråd och Moderna Museet för inköp av konst Statliga föreningslivsfrämjande åtgärder. Kultursektorn och idrottsrörelsen i Sverige har fått extra medel tilldelade som stöd för att mildra de effekter coronapandemin burit med sig. Pengarna fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet. Nedan finns länkar vidrae till de aktörer som fördelar.

Information med anledning av coronaviruse

Konstkonsulenterna i Sverige. 1.6K likes. Konstkonsulenterna skall stärka, främja och utveckla konstområdet i sina län och regioner The corona measures have been relatively similar across the Nordic countries, both in size and structure. With some important exceptions. Among other things, utökade bidrag, (Konstnärsnämnden 2020a), presenterer den statlig forvaltningsmyndigheten Konstnärsnämnden statistikk om kulturbedriftenes totale omsetning under covid-19 Efter många turer kommer nu äntligen Liljevalchs slå upp dörrarna för årets Vårsalong som snarare blev en sommarsalong. Liljevalchs chef, Mårten Castenfors har tillsammans med årets jury, bestående av konstnären Petra Hultman och fotografen Jens Assur, tagit sig an det digra arbetet med att välja ut cirka 323 konstverk från de drygt 4000 bidrag som sändes in Coronaviruset - bra att veta för kulturella och kreativa näringar. Är du verksam inom de kulturella och kreativa näringarna, som anställd eller företagare? Här har vi samlat information från myndigheter och institutioner som kan vara bra att ha koll på i dessa tider. Du som är företagare kan även ta del av de generella insatser som.

Kultursektorns villkor under corona-utbrotte

 1. Åtgärder till företag och föreningar. Här finns samlad information kring stöd och åtgärder från statliga myndigheter, organisationer och kommunen. Senast uppdaterad 30 april. Nytt på sidan: Stödpaket till Katrineholms lokala näringsliv förlängs till 30 september
 2. Sprickan mellan Jill Johnson och Nanne - efter offentliga bråket Att ta emot stöd från staten när man är en framgångsrik artist visade sig vara helt fel drag. Många av a
 3. Fotoförfattarna. Fotoförfattarna verkar för att stärka den fotografiska litteraturens ställning, samt för att stödja fotografer, både inom och utom förbundet, som ägnar sig åt bokutgivning. Svenska Fotobokspriset Foto: Stina Stjernkvist
 4. Artists in Residence Värmland (AiR Värmland) är ett residens för nationella och internationella konstnärer. Ett nomadiskt residens med inriktning på samtidskonst. Temat för 2019/2020 är skogen, platsen och berättartraditionen
 5. 2021-05-13 Två viktiga nyheter i FHMs plan för lättade restriktioner Igår presenterade Folkhälsomyndigheten den plan för lättade restriktioner för kultur och idrott som man fått i uppdrag av regeringen att ta fram. I den går det att läsa hur smittoläget och belastningen på sjukvården ska se ut för att Sverige gradvis ska kunna öppnas

corona-arkiv Musikerförbunde

 1. ariet Rättvist fördelad kultur
 2. 10 januari-22 mars 2020. Liljevalchs vårsalong är en kär, omtvistad och livaktig tradition sedan starten 1921. I år samsas 170 konstnärer med 330 verk i Liljevalchs 12 salar
 3. Under 2021 kommer Centrum för fotografi att arbeta med en digital satsning där vi vill: Analysera och utveckla CFF:s användande av digitala kanaler (sociala medier, hemsida, olika typer av plattformar mm.) Analysera och utveckla CFF:s medlemmars användande och närvaro av digitala kanaler. Se över CFF:s digitala arbete
 4. Om Inkonst. Inkonst är en mötesplats för scenkonst, musik, samtida konst och kultur som rör sig utanför det etablerade, självklara och genrebestämda. Inkonst visar konst som spränger gränser, leker, utmanar och tar risker. Inkonst bjuder in publik och deltagare till kulturupplevelser som underhåller och gör livet värt att leva
 5. initeter som en strategi för motstånd inom scenkonst. En central ambition har varit att utmana scenkonstens konventionella dramaturgi och tilltal. LÄS MER HÄR ----
 6. ister Margot Wallström (42 procent), stats

Konstnärsnämnden projektbidrag - Senaste nyt

 1. Lediga jobb. Som anställd hos oss bidrar du till Sveriges utveckling, oavsett var i organisationen du arbetar. Vi söker engagerade och flexibla medarbetare som kan ta ett stort eget ansvar. I gengäld erbjuder vi dig utmanande arbetsuppgifter som främjar professionell utveckling
 2. Tabell med Svenska Myndigheter. kolumn psidata bör hittas är där PSI data skall hittas; kolumn instruktion myndighetens instruktio
 3. Konstnärsnämnden riktar kritik mot krisstödet G
 4. Nyheter, stöd och insatser i spåren av corona
 5. Konstnärsnämnden - Nyhete
 • Trezor One обзор.
 • Funding requirements for coffee shop.
 • MANTRA DAO price Prediction 2021.
 • Kombinera bergvärme och pellets.
 • Aktieägare i privat aktiebolag.
 • Carpay.se logga in.
 • AFL teams.
 • Hemnet fritidshus Lofsdalen.
 • Gert Verhulst Mercedes.
 • Chocolate Toffee Bars.
 • Anchor Protocol CoinMarketCap.
 • Razer Kraken Kitty Edition Black.
 • Zilliqa use case.
 • Short squeeze betekenis.
 • What is the definition of current yield Quizlet.
 • SMA trading strategy.
 • Binance naar Bitvavo tijd.
 • Återvinning Kronofogden.
 • Megurine Luka age.
 • XSS username and password theft example.
 • Betrouwbare goede doelen.
 • Dunstabzugshaube kopffrei 80 cm leise.
 • Inkomende gesprekken direct naar voicemail iPhone.
 • Vardaga Brandbergen.
 • Sveriges största markägare 2020.
 • ITunes download Windows 10 without Store.
 • Google Trends API PHP.
 • Boende synonym.
 • Sveriges ostligaste fjäll.
 • How to get XRP out of Bittrex.
 • Tweede verblijf Spanje belastingen.
 • Keto bröd Recept.
 • Arbetsgivaravgift ungdom 2021.
 • Sättning i hus dolt fel.
 • Dapp GitHub.
 • Is Crypto voucher safe.
 • Smartwatch Samsung.
 • Plos reviewer center.
 • Folic acid histamine.
 • Wohnzimmer streichen Ideen.
 • 1947 Florin.