Home

Region Gävleborg folkhälsa

Folkhälsa och hållbarhet. Vi stärker förutsättningarna för en god hälsa i Gävleborg. Avdelning folkhälsa och hållbarhet arbetar för regional utveckling utifrån folkhälsa och social hållbarhet. Vi initierar, deltar och stödjer processer inom flera olika områden. Hälsofrämjande Avdelning folkhälsa och hållbarhet arbetar för regional utveckling utifrån folkhälsa och social hållbarhet. Vi initierar, deltar och stödjer processer inom flera olika områden, till exempel integration och mångfald, jämställdhet samt barn och ungas delaktighet och inflytande. Sammanställningar av hälsoläget i Gävleborgs län finns att ta del av på. Vi som jobbar på regionen stödjer också kommunerna att hitta olika sätt att få kunskap och att möta barn och unga i kommunerna. Ett exempel är att alla kommuner i Gävleborg genomför en enkät som kallas Lupp som unga mellan 15-25 år får svara på. Det gör att vi får reda på vad unga idag tycker om sin vardag Hem Gävleborg Folkhälsa. Grön folkhälsa Miljöpartiet vill. att alla politiska beslut ska främja jämlik och jämställd hälsa att regionen i sitt folkhälsoarbete fortsätter att prioritera ekonomiska och sociala villkor, delaktighet samt barns och ungas uppväxtvillkor utveckla och.

Folkhälsa och hållbarhet - Region Gävlebor

 1. Region Gävleborg Avdelning Folkhälsa och hållbarhet Annika Kandén 801 88 Gävle. Mer information. Handläggare Annika Kandén 026-63 70 36 annika.kanden@regiongavleborg.s
 2. 2015-11-25 Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Folkhälsa Gävleborg - Ett diskussionsunderlag om livsvillkor och hälsa 5. I anslutning till Folkhälsoprogrammet 2015-2020 ska länsövergripande handlingsplaner för god och jämlik hälsa tas fram
 3. Utdrag ur: Aktivitetslista för avdelning Folkhälsa och hållbarhet, Region Gävleborg - utifrån Kommissionen för jämlik hälsas förslag på åtgärder. Ansvarig aktör: Region Gävleborg 1. Det tidiga livets villkor BÖRLÄGE ANSVAR NULÄGE INSATS Kommissionen för jämlik häls
 4. Region Gävleborg tecknar samverkansavtal med Karolinska sjukhuset Region Gävleborg har undertecknat ett samverkansavtal om med Karolinska sjukhuset som börjar gälla 1 juni 2021. Region Gävleborgs avsikt är att dubblera mängden köpt vård och en utvärdering sker 2022. 2021-05-2
 5. Folkhälsa och hållbarhet Avdelningen arbetar med regional utveckling utifrån ett folkhälso- och socialt hållbart perspektiv. Exempelvis inom integration och mångfald, jämställdhet samt barn- och ungas delaktighet och inflytande

Folkhälsa och social hållbarhet - Region Gävlebor

 1. Samhällsrådets huvudsakliga ansvarsområden är brottsförebyggande arbete, regional krishantering, flyktingfrågor samt folkhälsa och ANDT-frågor. Samhällsrådet består av de högsta cheferna från Länsstyrelsen Gävleborg, Polisområde Gävleborg, Region Gävleborg samt representanter från länets kommuner
 2. Folkhälsoavdelningen på region Gävleborg jobbar med att öka de förutsättningar som krävs för en långsiktig förbättrad folkhälsa och social hållbarhet. Dem jobbar med målområdena: hälsofrämjande hälso- och sjukvård, folkhälsa och social hållbarhet, folkhälsoprogram och handlingsplan, stöd och bidrag, och integration
 3. Folkhälsa. Publicerad 6 maj 2021. Folkhälsa. SKR stödjer kommunernas och regionernas hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och regioner och andra aktörer. Vägledning systematiskt folkhälsoarbete
 4. ska din risk för framtida sjukdom
 5. Ansvaret för folkhälsoarbetet delas mellan regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet och Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder. God folkhälsa betyder att så många som möjligt har en bra fysisk och psykisk hälsa och att olika grupper i samhället har en jämlikt fördelad hälsa

Barn och ungas delaktighet - Region Gävlebor

Beskrivning av organisationens verksamhet i relation till Region Gävleborgs styrande dokument. Beskriv organisationens koppling till Region Gävleborgs utvecklingsstrategi: RUS - Nya möjligheter, regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 det strategiska barnrättsarbetet i Region Gävleborg (strateg placerad på avd. folkhälsa och hållbarhet) har kontakt med kommuner för att utbyta erfarenheter och stötta varandra. Ett exempel var under 2018 november då det erbjöds en konferens om barnkonventionen till lag för kommuner, länsstyrelsen och Region

Grön folkhälsa / Gävleborg / Folkhälsa / Miljöpartie

Barn och unga i Gävleborg ska må bra och ha makt att påverka sin vardag. Det är en förutsättning för ett hållbart Gävleborg. Det når vi genom ungas egen röst och att ta beslut som grundar sig på kunskap om unga här och nu. För oss betyder det att hela. Målet med vår verksamhet är förbättrad folkhälsa och ökad trivsel/sept 2020 Vattengympa. Skonsam och effektiv instruktörsledd träning i vatten. Här utnyttjar vi vattnets motstånd och kroppens flytkraft. Skolvägen, Färila. Varierar på 2021 - Region Gävleborg.

Region Gävleborg har ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns hälso- och sjukvård, folkhälsa, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor.. Nu har Region Gävleborg börjat hbtq-certifiera sina verksamheter. Tanken är att det ska göra att homo- och bisexuella samt trans- och queerpersoner ska känna sig välkomna och bättre kunna nyttja regionens tjänster

Hitta bedömningar, öppettider, foton & videos om Region Gävleborg - Läkare: Folkhälsa i Gävle. TEL: 0771778... Hitta andra företag ur kategorin Läkare: Folkhälsa i Gävle på Infobel Region Gävleborg - LÄKARE: FOLKHÄLSA, SJUKSKÖTERSKOR: PRIVAT, HEMSJUKSKÖTERSKA, Gävle, 80320, Skomakargatan 1, TEL: 0771778..., Sverige, På denna sida : Region. Region Gävleborg deltar i det Nationella systemet för kunskapsstyrning. Strukturen med nationella programområden för olika patientgrupper motsvaras av lokala programområden med sakkunniga i vår region Hitta din regions resultat i Kolada, direktlänk ÖJ folkhälsa (nytt fönster) Här hittar du alla resultat, med möjligheter att jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid. Några av regionens indikatorer kan brytas ned på utbildningsnivå

Ingen ska behöva ta sitt liv. Med liten insats kan du vara med och rädda livet på anhöriga, vänner eller grannar. Kristina Nilsson, strateg folkhälsa och hållbarhet Region Gävleborg, ger här några tips och råd på hur du kan göra En framgångsfaktor för förbättrad folkhälsa är att de frågor som påverkar folkhälsan ingår i ordinarie styr- och ledningsstrukturer för planering som leder mot gemensamma mål. Styr- och ledningsstrukturer innehåller flera delar där olika funktioner i kommun och region har olika uppdrag och roller Sök efter nya Folkhälsa-jobb i Gävleborgs län. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 57.000+ annonser i Gävleborgs län och andra stora städer i Sverige Avdelningschef folkhälsa/hållbarhet Region Gävleborg Gävle, Gävleborg, Sverige 68 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Region gävleborg. Anmäl profilen Erfarenhet Tf avdelningschef folkhälsa/hållbarhet Region gävleborg Se hela.

Stöd till organisationer - Region Gävlebor

I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland dem finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.\\Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation, där regionfullmäktige är den högsta. Region Gävleborg | 4 770 sledující uživatelé na LinkedIn. I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland dem finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur

Folkhälsa. Människors hälsa bestäms av ett stort antal faktorer som i de allra flesta fall är påverkbara. Region Dalarnas vision Vi mår bra - i hela Dalarna! handlar om att befolkningen i Dalarna ska må bra Region Gävleborg | 5.172 Follower auf LinkedIn Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg. | I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland dem finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella. Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg Dokument ID: 09-219556 Giltigt t.o.m.: 2021-09-02 Revisionsnr: 3 Utskriftsdatum: 2020-08-10 4.2. Checklista Välj checklistan Tobaksavvänjning. Registrera det svarsalternativ som passar bäst utifrån patientens svar. Vid behov skriv kompletterande text i fältet till höger o Region Gävleborg är nominerade till Svenska jämställdhetspriset. - Att bli uppmärksammad för det arbete vi gör känns naturligtvis väldigt hedrande och.. Arbetsuppgifterna som utredare består i att göra nulägesanalyser inom Region Gävleborgs samtliga kärnområden - hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, regiontrafik, kultur och folkbildning. Vanliga uppdrag är att följa utvalda indikatorer på dessa olika områden,.

Region Gävleborg. 18,187 likes · 5,158 talking about this. http://www.regiongavleborg.s Salsa, handboll, orientering, fiske eller parkour? Två gånger i veckan ska barn i årskurs två i Bollnäs och Ockelbo tillsammans med föräldrar och syskon få prova på olika aktiviteter som de lokala.. Beranda Gävleborg / Folkhälsa och social hållbarhet - Region Gävleborg / Gävleborg county, gävleborgs län, consists of two provinces, gästrikland and hälsingland, which make up the southernmost part of norrland in sweden. Gävleborg / Folkhälsa och social hållbarhet - Region Gävleborg / Gävleborg county, gävleborgs län, consists of two provinces, gästrikland and hälsingland. Smittskyddsläkaren på Region Gävleborg informerar om att det syns en tydlig ökning av antalet fall av covid-19 i Gävleborgs län. Det är nu upp till alla..

Start - Region Gävlebor

Här finns mer information om vissa mottagningar inom Region Gävleborg. Till toppen av sidan. 1177 Vårdguiden - tryggt om din hälsa och vård. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden Region Gävleborg 14 år 5 månader Ledamot av nätverket för folkhälsa Region Gävleborg jan 2013 -nu 8 år 5 månader. Gavleborg County, Sweden Ledamot av internationella utskottet Region Gävleborg jan 2012 -nu 9 år 5 månader. Gavleborg.

Hållbar utveckling - Region Gävlebor

Folkhälsa. Här hittar du som personal information om aktuella arbeten, statistik och rapporter, Region Jämtland Härjedalen arbetar för utveckling och tillväxt i länet och för att erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet Område välfärd och folkhälsa arbetar för att stärka den sociala välfärden och för att så många som möjligt, Samverkan sker också kommunerna emellan. Region Örebro län samordnar arbetet i politiker- och tjänstepersonsgrupper samt i nätverk för strategiska chefer Folkhälsa. Områden. Hälsofrämjande arbete; Skriv ut: Ansvarig för denna sida är: Göran Svensson. Synpunkter på innehållet? Tyck till. Region Kalmar län. Box 601, 391 26 Kalmar. Telefon: 0480-840 00. Kontakta oss. Har du frågor, synpunkter eller. Folkhälsa och social utveckling. Region Kronoberg arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att uppnå en god och jämlik hälsa för kronobergarna. Arbetet utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025 som anger inriktning och prioriteringar för regionens utveckling Region Gävleborg har ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns hälso- och sjukvård, folkhälsa, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur

Välfärd och folkhälsa. Region Västmanland arbetar för en god och jämlik hälsa för alla som lever i Västmanland. Utveckling av vård, skola och socialtjänst i samverkan med kommuner och övriga aktörer är viktiga förutsättningar för vår sociala välfärd Om Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet

ANDTS - förebyggande arbete Länsstyrelsen Gävlebor

Beskrivning 2(5) Dokumentnamn: Tobaksavvänjning - dokumentation i PMO. Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg Dokument ID: 09-219556 Giltigt t.o.m.: 2021-09-02 Revisionsnr: 3 Utskriftsdatum: 2020-08-10 4.1. Anteckning Välj anteckningen Tobaksavvänjning Avdelningschef folkhälsa/hållbarhet Region Gävleborg Gävle. Annika Axelsson Åhs. Annika Axelsson Åhs Samordnare, Region Gävleborg på Region Gävleborg Gävle. Ulf Sundgren. Ulf Sundgren IT-Specialist på Region Gävleborg Sverige. Carl Sjöström. Carl Sjöström. Inom Region Gävleborg kan vi erbjuda tjänst som AT- och ST-läkare. Gemensamt för våra tjänster är en spännande arbetsmiljö med goda utvecklings- och karriärsmöjligheter

Region Gävleborg omsätter 10 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 500 medarbetare. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett attraktivt förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling med mera. bildning, folkhälsa och näringsliv Budget 2017 Region Gävleborg • Inom området folkhälsa arbetar nämnden för att samordna regionens verksamhet. Under 2016 infördes en tjänst som Integrationsstrateg för den samordningen, något som innebär en verksamhetsförändring för 2017 Regional utveckling. Kultur Verkar för ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud i länet. Turism Verkar för en hållbar tillväxt av Västerbottens besöksnäring. Kontakta politikerna i beredningarna för folkhälsa och demokrati och berätta vad du tycker. Regionala företagsstöd under coronapandemin Region Gävleborg | ผู้ติดตาม 5,486 คนบน LinkedIn Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg. | I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland dem finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor. Region Gävleborg har beslutat att slopa kravet på att hälsocentralerna ska ha allmänläkare på plats varje dag. Bedrövligt, kommenterar Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma. 1 april, 09:59. Så stor andel är privat listade i olika regioner

Folkhälsa är ett begrepp som avser hela befolkningens hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att hälsan är både god och jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Sett ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och utvecklingen har i flera avseenden varit positiv Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hela befolkningens hälsa, Kronoberg, vår länsgemensamma Folkhälsopolicy, länsgemensam ANDT-plan samt strategier och verksamhetsplaner inom Region Kronoberg. Vår enhet Folkhälsa och social utveckling tillhör Regional utveckling inom Region Kronoberg

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne Vaccinationerna i Gävleborg fortsätter. Det går inte så fort som vi alla önskar - men vi vaccinerar så snabbt vi kan med alla vaccindoser vi får till oss. Till och med förra veckan hade vi vaccinerat 20 procent av invånarna i Gävleborgs län med första dosen och 10 procent av invånarna är färdigvaccinerade

Sök efter nya Enhetschef folkhälsa-jobb i Gävleborgs län. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 59.000+ annonser i Gävleborgs län och andra stora städer i Sverige Region Gävleborg har som ambition att genomföra den sedan tidigare planerade upphandlingen som ska leda till att någon annan aktör tar över driften av Bollnäs sjukhus framöver. Kommunledningen kommer att ha ytterligare ett möte i maj tillsammans med Region Gävleborg för uppföljning och besked om fortsatt drift

Salsa, handboll, orientering, fiske eller parkour? Två gånger i veckan ska barn i årskurs två i Bollnäs och Ockelbo tillsammans med föräldrar och syskon.. Region Gävleborg, tidigare Landstinget Gävleborg och Gävleborgs läns landsting, är en svensk regionkommun som bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av landstinget och Regionförbundet i Gävleborgs län.Region Gävleborg har ansvar för hälso- och sjukvården i länet, samt för infrastruktur, regional kollektivtrafik, näringslivsutveckling, samt kultur

Tidigare utställninga SVT Nyheter Gävleborg ger dig de senaste nyheterna från Gävleborgs län Region Gävleborg tar över ansvaret för verksamheten på Bollnäs sjukhus och Aleris Specialistvård i Söderhamn. Verksamhetsövergången sker 1 november 2019. Aleris har drivit Bollnäs sjukhus sedan 2012 och verksamheten har under dessa år präglats av höga medicinska resultat, god tillgänglighet, stor patientnöjdhet och motiverade medarbetare

Region Gävleborg | 5,569 followers on LinkedIn. Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg. | I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den. Region Gävleborg ansvarar tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland för framskrivningen av ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige samt den regionala handlingsplanen för den Europeiska socialfonden + Norra Mellansver.. Folkhälsa i Blekinge. Region Blekinge ska aktivt bidra till att främja den enskilda människans hälsorelaterade livskvalitet och stärka människans egen förmåga och förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser

Region Gävleborg is a member of Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Klicka på en kolumn för att sortera resultaten i fallande eller stigande ordning Policyn visar att Region Stockholms alla verksamheter har möjlighet - och ansvar - att bidra till en bättre folkhälsa i regionen. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för Region Stockholms andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen

Om oss - Region GävleborgJämlik hälsa - Region GävleborgHälsofrämjande hälso- och sjukvård - Region GävleborgFolkhälsa och social hållbarhet - Region GävleborgKontakt - Region GävleborgNätverk för strategiskt folkhälsoarbete - Region GävleborgPsykisk hälsa & folkhälsa - SV Regionförbund Skåne
 • One up on wall street amazon.
 • Fondrobot SEB.
 • Kingdom Bank Überweisung.
 • Приложение за копаене на криптовалути.
 • QiSwap wallet.
 • Termometer fjärravläsning.
 • How to use Bybit in us.
 • My1Login.
 • Prepper vattenrening.
 • Vestingwerken betekenis.
 • Dollar strength.
 • Litecoin price prediction 2021.
 • Predator Roadline Case Review.
 • Eth kurs live.
 • Hur många vattenkraftverk finns det i Sverige 2020.
 • Apple börsdata.
 • Bitcoin Billionaire opinie.
 • Klarna Online Banking PIN vergessen.
 • Mellanrisk portfölj.
 • Rivendell Susie Longbolts.
 • MetaTrader 4 eller 5.
 • Horeca Makelaar Utrecht.
 • SAFEMARS twitter.
 • Mijn Ziggo Mail.
 • Binance KYC Reddit.
 • Biståndsbedömt trygghetsboende.
 • ARK Silvergate.
 • Bitcoin wallet without fees.
 • Guld armband dam.
 • Id kort finland kostnad.
 • Vrouw Elon Musk.
 • Práce Český Těšín avizo.
 • Hertz Global Holdings News.
 • SEB säkerhetssystem.
 • Приложение за копаене на криптовалути.
 • Bonding and antibonding orbitals.
 • Xkcd morning.
 • Short ETFs UK.
 • T Mobile televize.
 • Indexuppräkning 2021.
 • Hemnet Värmdö Ingarö.