Home

TONK regeling Rijksoverheid

Algemene vragen over het steunpakket en - Rijksoverheid

 1. g voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met een aanzienlijke terugval in hun inkomen en daardoor de noodzakelijke kosten van het huishouden niet meer kunnen betalen. De TONK compenseert geen ondernemerskosten
 2. Het kabinet creëert de TONK-regeling voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Hierbij valt te denken aan de volgende situaties: Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen
 3. Overzicht steun- en herstelpakket. Europese afspraken over aanpak coronacrisis. Nieuws. Documenten. Regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector. Regelingen culturele en creatieve sector. Regelingen mediasector. Financiële afspraken coronacrisis Jeugd en Wmo. Veelgestelde vragen over financiële steun aan KLM
 4. Heeft u geen inkomstengegevens? De Rijksoverheid heeft regels opgesteld voor het berekenen van uw inkomsten uit eigen bedrijf per maand. U vindt de regels op www.rotterdam.nl/tozoinkomsten. U kunt deze richtlijnen gebruiken, ook als u geen Tozo ontvangt. Maak van uw berekening een document. Dit document moet u uploaden bij de aanvraag TONK

Het kabinet creëert daarom de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling wordt in de komende tijd in samenwerking met VNG en Divosa verder uitgewerkt om hopelijk op 1 februari 2021 in te kunnen gaan Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk (loosheid) naar nieuw werk bewegen. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK TONK: redding in coronanood. Vanaf maart gaat de TONK- regeling in: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die door de coronamaatregelen een zodanig verlies aan inkomen hebben dat ze problemen hebben met het betalen van hun noodzakelijke kosten, zoals hun woonlasten

Het kabinet ondersteunt cruciale sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, met tijdelijke coronabanen. Dat gebeurt door bestaande matching-initiatieven te steunen, en door mogelijk tijdelijk extra budget te geven aan deze sectoren. Het kabinet komt op zeer korte termijn met meer informatie De TONK-regeling is een nieuwe landelijke regeling, waarmee de rijksoverheid wil zorgen dat mensen hun woonlasten kunnen blijven betalen. Ik vind het belangrijk dat onze inwoners de weg naar deze regelingen weten te vinden Zo voorkom je dat je straks voor verrassingen komt te staan bij de verantwoording of de accountantscontrole. Je leest verdere informatie en handreikingen over de Tozo op de website van de VNG. Tonk. Nieuw is de regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (Tonk) De regeling is gemaakt voor professionele organisatoren van evenementen. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, mocht het evenement onverhoopt niet door kunnen gaan door de dan geldende coronamaatregelen

Coronaregelingen.nl - Tijdelijke Ondersteuning ..

 1. Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp met de regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Het kabinet reserveert hiervoor 260 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021. De regeling kreeg begin 2021 vorm en inhoud. Divosa ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van TONK. Deze pagina is bijgewerkt op 21 april 2021
 2. De regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het kabinet stelt hiervoor € 130 miljoen beschikbaar
 3. gen. Een van de maatregelen is de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, ook wel TONK genoemd. Deze maatregel wordt vooralsnog ingezet tot eind juni 2021. De regeling werkt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021
 4. TONK. De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus de woonlasten niet meer kunnen betalen. Het gaat dan om de huur, hypotheek, kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK-regeling loopt van 1 januari tot en met 31 juli 2021
 5. Een eenmalige uitkering, als u er qua inkomen door corona flink op achteruit bent gegaan en u nu verhoudingsgewijs veel besteedt aan uw huur of hypotheek. De uitkering is een gift; u hoeft deze dus niet terug te betalen (als u er volgens de regels recht op heeft). Lees verder voor de voorwaarden en de eenvoudige online aanvraagprocedure. Laat uw TONK niet liggen
 6. De TONK-regeling is bedoeld voor mensen die tussen wal en schip belanden en hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Dus voor iedereen die te weinig inkomen heeft (door de coronacrisis) om zijn noodzakelijke kosten te betalen. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten
 7. TONK-vergoeding voor inwoners met geldproblemen versoepeld. Laatst gewijzigd: 20-5-2021. Heeft u geldproblemen omdat u door de coronamaatregelen geen werk meer heeft

De hoogte van de TONK bedraagt dan maximaal € 1.000 voor de gehele looptijd van de TONK-regeling. U kunt bijvoorbeeld uitgaan van X = 30, Y = 25 en Z = gelijk aan de vermogensgrens als bedoeld in artikel 34, lid 3 Pw De Rijksoverheid stelt gemeenten middelen ter beschikking ter uitvoering van de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Voor de uitvoering van deze regeling en ter beoordeling van wie voor deze regeling in aanmerking kunnen komen, gelden beleidsregels De TONK-regeling is een eenmalige uitkering van minimaal € 1.600 over de periode januari 2021 tot en met juni 2021. TONK aanvragen Vul eerst het Aanvraagformulier TONK (pdf, 719 kB) in. Verstuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde bewijsstukken via onderstaande knop De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor mensen van wie het inkomen door de coronamaatregelen 25% of meer is gedaald. Bijvoorbeeld doordat u (deels) werkloos werd of doordat de omzet van uw eigen bedrijf is gedaald De Rijksoverheid heeft toegezegd ook extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, vanaf 30 maart 2020 gebruik kunnen maken van de TOGS. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart 2020 geactualiseerd

Coronavirus: financiële regelingen Rijksoverheid

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK

Voor mensen met een terugval in hun inkomen, die noodzakelijke kosten zoals woonlasten moeilijk kunnen betalen, komt er een nieuwe overheidsregeling. Er is nog niet veel bekend over deze regeling. Men kan de TONK waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021 aanvragen. De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 Het is een tijdelijke aanvulling op de. Maatregelen Rijksoverheid De Rijksoverheid heeft op besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen TONK-regeling is 1 januari 2021 en geldt tot en met juni 2021. Wij moeten de regeling daarom deels Het Rijk heeft gecommuniceerd dat de streefdatum om te beginnen met de uitvoering 1 maart 2021 is. Door ons aan deze streefdatum vast te houden, kunnen we bovenstaande doelstelling (he De gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Roosendaal en Zundert bieden samen de zogeheten TONK-regeling aan. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is door het Rijk opgezet omdat door de coronacrisis veel ondernemers en werknemers hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen

mei 7, 2021 ANVR, coronapandemie, reisagenten, reisondernemers, TONK regeling lees voor Veel kleine, zelfstandige reisondernemers geven aan dat bij sommige gemeenten sprake lijkt van willekeur bij het al dan niet toekennen, terwijl Koolmees in de media liet weten dat onbekendheid en schaamte een rol kunnen spelen bij het te weinig gebruikmaken van deze regeling 25 maart 2021, Goeree-Overflakkee - Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen. Veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK (Tijdelijke Ondersteuning. Overheid.nl geeft u hier de mogelijkheid om te zoeken naar publicaties omtrent onder meer wet- en regelgeving, rechtspraak, besluitvorming, consultatie, bekendmaking en uitvoering

Tijdelijke regeling (TONK) voor huishoudens in financiële

Op de website van de Rijksoverheid is een overzichtspagina te vinden met alle tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Ook zijn er antwoorden te vinden op veel gestelde vragen over de maatregelen en de economische gevolgen Voor overige informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Facebook Print deze pagina Mail URL van pagina: Nieuwe regeling TONK. Contact. Leudalplein 1 6093 HE Heythuysen Tel: (0475) 85 90 00 De Rijksoverheid neemt landelijke maatregelen om de impact op ondernemingen te beperken. Uitgebreide toelichting over de regelingen voor ondernemers vindt u bij het coronaloket van de KvK of de Rijksoverheid.We raden deze bronnen aan voor de meest actuele informatie Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen Rijksoverheid en VRT. Informatie voor ondernemers. Dagelijks leven. Coronavaccinatie. Coronacampagnes. U kunt de TONK-regeling alleen aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en daardoor uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen

Overzicht steun- en herstelpakket - Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft verschillende regelingen als u minder inkomsten heeft door de coronamaatregelen. Bekijk het overzicht op de website van de Rijksoverheid. Naar website Rijksoverheid Deel deze pagina: facebook twitter linkedIn email whatsapp. The adaptable electronic health record for the social domain, formerly known as rega De TOFA-regeling zou op 12 juli jl. aflopen. Maar de regeling is verlengd t/m zondag 26 juli a.s. Ben je een flexwerkers, een oproepkracht of een uitzendkracht en heb je verlies aan inkomsten door corona, dan heb je nu twee weken langer de tijd om bij UWV een aanvraag in te dienen voor financiële tegemoetkoming

Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) is een steunmaatregel van het Rijk. TONK is een tegemoetkoming in de woonkosten (huur of hypotheek) voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De gemeente voert TONK uit. Vanaf half maart kan de regeling worden aangevraagd bij de gemeente Dat zegt wethouder Jeroen de Lange van sociale zaken uit Bergen op Zoom. Het geld dat de gemeente heeft is afkomstig van de Rijksoverheid. Het gaat om de zogeheten TONK-regeling Onderwerp: TONK regeling. Geacht strengere toetsingscriteria worden gehanteerd dan noodzakelijk zijn en dan het rijk de gemeenten adviseert. Tevens geeft minister Koolmees van SZW in het vragenuur van 6 april jl. aan dat de gemeenteraden over de lokale criteria gaan

Op 15 maart 2021 maakte de Rijksoverheid bekend dat gemeenten meer geld beschikbaar krijgen voor de TONK regeling. Gemeente Rheden is daar blij mee, omdat we daarmee inwoners beter kunnen helpen. Op dit moment is nog niet bekend is om hoeveel extra geld het gaat, daarom blijft de regeling op dit moment zoals hij is De rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om een vergoeding te geven aan haar inwoners ter compensatie van de noodzakelijke kosten dmv de TONK regeling. (TONK is Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) De minister heeft daarbij een richtlijn meegegeven dat gemeenten deze regeling ruimhartig, zonder vermogens- of partner toets zouden moeten uitvoeren Het kabinet heeft ook de NOW-regeling voor vergoeding van de loonkosten, de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers verlengd en aangepast en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-regeling aangekondigd

TONK: redding in coronanood - HomeFinanc

Door de coronamaatregelen zijn banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Inkomen, of een deel ervan, is weggevallen en hierdoor kunnen financiële problemen ontstaan Daarnaast stelt de fractie de vraag hoeveel geld de gemeente Zuidplas van de Rijksoverheid voor de uitvoering van de TONK ontvangt. Onduidelijkheid duur TONK regeling. Het is niet duidelijk hoe lang de TONK nu duur. In de vragen van de ChristenUnie/SGP staat dat de regeling 6 maanden duurt

Vanaf 2 maart kan de 'tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten', de TONK aangevraagd worden. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt t/m uiterlijk 30 juni 2021. Deze regeling is bedoeld voor mensen die ondanks alle steunpakketten door de mazen van de diverse regelingen vallen; zowel ondernemers als inwoners WIJCHEN - De gemeente Wijchen voert een aantal wijzigingen door voor de TONK-regeling. De vermogenstoets wordt afgeschaft, het minimale percentage inkomensachteruitgang gaat omlaag en de hoogte van de tegemoetkoming wordt omhoog bijgesteld. De reden hiervoor is dat het bereik van de regeling. Haarlem, 23 januari 2021 Raadsvragen ex artikel 38 Betreft: Coronasteun Geacht College, Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de Coronasteun vanuit de TONK regeling Uitbreiding TVL- en TONK-regeling 9 april 2021. Ondernemers die hun bedrijf door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL) Lees meer over de TONK-regeling op de site van de Rijksoverheid. Zodra de beleidsregels afgestemd zijn, worden deze gepubliceerd. Tot die tijd verwijzen wij u graag naar het zelfstandigenloket van Wassenaar

Gezien het feit dat gemeentes zelf invulling mogen geven aan de uitvoering van de TONK-regeling, hier extra geld voor beschikbaar is gekomen en het Rijk adviseert om géén partnertoets in te stellen, vinden we dat we dat in Nijmegen dan ook niet meer moeten doen De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Veel mensen hebben door de corona-crisis minder of geen inkomen Oproep Rijk. Met het verruimen van de voorwaarden en tegemoetkomingen, voldoet de gemeente Zwolle aan de oproep van minister Koolmees van Sociale Zaken om de TONK-regeling ruimhartig toe te kennen. De TONK regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en eindigt vooralsnog op 1 juli 2021 De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een financiële regeling van de Rijksoverheid voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Deze regeling is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten (gedeeltelijk) niet meer kunnen betalen

Kabinet versterkt vangnet voor - Rijksoverheid

Extra inkomensondersteuning in tijden van coron

Kunt u me informeren hoe de verhouding tussen deze 2 regelingen en de Tonk-regeling is? De gemeente heeft beleidsvrijheid om hier zelf een keuze in te maken. Als de aanvrager afspraken kan maken met de hypotheekverstrekker over een tijdelijke betaalpauze of een afspraak kan maken met de verhuurder over een tijdelijke huurverlaging dan is een vergoeding vanuit TONK wellicht niet nodig Maatregelen Rijksoverheid De Rijksoverheid heeft op besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen De TONK is een regeling voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. De TONK-regeling is er niet alleen voor ondernemers. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor TONK De TONK-regeling is een open-eind-regeling en brengt daardoor een financieel risico met zich mee. De Rijksoverheid heeft weliswaar een budget beschikbaar gesteld, maar de gemeente heeft aangegeven dat het vrijwel onmogelijk is om de omvang van de doelgroep te bepalen

Aanpassingen Tozo en nieuwe regeling Tonk - Gemeente

Ook ondernemers in de gemeente Geertruidenberg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De genomen maatregelen vragen veel van iedereen. Van u als ondernemer, van uw medewerkers en onze inwoners. Samen moeten we de huidige coronacrisis het hoofd bieden Ondanks de verschillende steunmaatregelen die reeds door het kabinet zijn genomen, dreigen er mensen tussen wal en schip te vallen. De regeling TONK biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor ondernemers, die door de coronacrisis te maken krijgen met terugval in inkomen LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden biedt ondernemers extra financiële hulp na inkomensverlies door coronamaatregelen: het verdubbelt de maximale vergoeding uit de TONK-regeling. Vrijdag maakte het Rijk bekend dat het beschikbare budget voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) met terugwerkende kracht wordt verdubbeld

Het coronavirus: check hier je regelinge

Het coronavirus heeft ook veel impact voor ondernemers in Soest en Soesterberg. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus. Deze pagina wordt aangevuld zodra er meer informatie is De TONK-regeling is per maart 2021 aan te vragen bij uw gemeente. Wanneer het loket opengaat, verschilt per gemeente. De TONK is met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aan te vragen

Vandaar dat het Rijk en de gemeenten de TONK-regeling hebben gecreëerd. De verwachting is dat 1 februari 2021 de uitwerking met gemeenten van de TONK gereed is. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Op rijksoverheid.nl staat een overzicht van financiële regelingen voor (zelfstandig) ondernemers.Ook de gemeente Nissewaard heeft maatregelen genomen Op de pagina ondernemersvragen coronavirus is informatie te vinden over de Drentse maatregelen voor ondernemers.. Op de website van de Veiligheidsregio zijn vragen en antwoorden verzameld over ondernemen en het coronavirus.. Tozo. De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die (ook) zzp'ers kunnen helpen. Voor ondernemers is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig.

LEUSDEN - In een open brief doet de ANVR een oproep aan minister Koolmees om samen met de reissector te kijken naar de uitvoering van de TONK regeling. Volgens de ANVR geven veel kleine, zelfstandige reisondernemers aan dat er bij sommige gemeenten sprake is van willekeur bij het al dan niet toekennen van de regeling. - anvr, frank oostdam, wouter koolmees, tonk, kleine reisondernemer VVFE professionals, Haarlem. 1,931 likes · 1 talking about this · 2 were here. VVFE komt op voor de belangen van zelfstandigen in de evenementensector. Voor meer informatie of om lid te worden kijk.. TONK-regeling niet alleen voor ondernemers. za 27 mrt 2021, 11:00 Coronavirus voorlezen Het is een een regeling die ingesteld is door het Rijk. De gemeenten voeren de regeling uit en iedere gemeente bepaalt zijn eigen voorwaarden Zzp'ers die geen gebruik kunnen maken van de TVL, kunnen terecht bij de TOZO- of de TONK-regeling. Het is helaas niet mogelijk om de vestigingseis van de TVL te laten vallen of op korte termijn een aparte regeling te maken voor annuleringskosten van reizen

Onze Subsidie- en financieringswijzer helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden.Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat.Lees meer over onze Subsidie- en financieringswijze Ondernemers en corona. Informatie voor ondernemers vanwege corona. De gevolgen van de coronacrisis zijn enorm. Ook ondernemers in Smallingerland worden zwaar getroffen

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Divos

Video: Corona-effecten: Tijdelijke Ondersteuning voor

Het rijk helpt inwoners die tegen deze problemen aanlopen met een noodmaatregel: De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Vlaardingen en Schiedam kunnen de TONK regeling vanaf 18 maart aanvragen bij Stroomopwaarts. Dat kan alleen digitaal met uw DigiD Bijvoorbeeld met de Tozo of de TONK regeling of met wat de campagne 'Samen zijn wij Den Bosch' voor je kan betekenen. En hoe we onze lokale economie kunnen versterken door KOOP, Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid. Overbruggingsleningen voor startups

De TONK regeling - Vvd

Ondernemers die voor 15 april de TVL Q1 2021 aanvroegen en toegekend kregen, ontvangen binnenkort hun tweede voorschot. Het gaat in totaal om 69.000 ondernemers, die gezamenlijk € 542 miljoen tegemoet kunnen zien Is uw vermogen hoger dan de norm, dan kunt u alsnog in aanmerking komen voor de TONK-regeling. Er wordt dan wel rekening gehouden met wat u zelf kunt betalen. Rijksoverheid: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Wetgeving Daarom is er de TONK-regeling. Als u (nog) geen DigiD heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid. Als u een partner heeft moet ook uw partner bij het aanvragen inloggen met zijn of haar eigen DigiD. U kunt hiervoor de instructies in het aanvraagformulier volgen.. De gemeente Den Bosch moet ruimhartig omgaan met de zogeheten TONK-regeling van de overheid voor ondernemers en huishoudens die in grote geldproblemen zijn gekomen door de coronacrisis. Dat stelt de VVD die van het college van B en W wil weten hoe er in Den Bosch met die regeling wordt omgegaan

Ondernemers en coronavirus Gemeente Leidschendam-Voorbur

TONK regeling voor huishoudens. 23 maart Meer informatie over de TONK-uitkering leest u op de website van de Rijksoverheid. Nieuwsoverzicht. Icoon-werkt Icoon-werkt Icoon-leeft Icoon-leeft Icoon-pakt Icoon-pakt Contact met de gemeente. Telefoon: 0599 631. Ons Gooi - Hilversum ontvangt extra voorschot van meer dan 1,3 miljoen euro van het Rijk om tegenvallers op te vangen: Door de coronacrisis heeft de gemeente Hilversum financiële tegenvallers. Om deze op te kunnen..

DMzzp, Barendrecht, Netherlands. 2,126 likes · 2 were here. Deze coöperatie ontzorgt zzp'ers en bedrijven in de (metaal)techniek en zorgt voor een transparante en betaalbare samenwerking. DMzzp is.. Veel huishoudens hebben het op dit moment financieel moeilijk vanwege de coronacrisis. Ondernemers hebben het zwaar, zelfstandigen zien hun opdrachten teruglopen en ook flexwerkers hebben soms minder werk dan voorheen. Wanneer u door zo'n onvoorziene terugval in inkomsten uw vast kosten, zoals woonlasten, niet meer kunt betalen kunt u wellicht een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Ook de gemeente Weert neemt als lokale overheid maatregelen voor ondernemers. Op deze pagina leest u wat de lokale maatregelen zijn en waar u terecht kunt voor informatie, vragen en hulp Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp met de regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021. Handreiking voor de uitvoering beschikbaa

 • Insidan Region Norrbotten.
 • Arbetsstrumpor Biltema.
 • BTX contact.
 • Crypto gaming companies.
 • Hoe werkt Bitcoin mining.
 • Villa Söderås Lidingö.
 • RTX 3080 restock sweden.
 • Federal Reserve privately owned.
 • Expert Option vs IQ Option vs Olymp Trade.
 • Wärtsilä utdelning.
 • Anime gifs.
 • Himmelfjäll Saturnus.
 • Essity pdf.
 • Vindkraftandelar.
 • Cristofer Andersson blogg.
 • Asset Manager vacature.
 • BFT SPAC.
 • Kraken vs Coinbase Reddit.
 • Bluff sms paket 2020.
 • Låta leva synonym.
 • Wellnox Återförsäljare.
 • Hyra stuga med jacuzzi Västra Götaland.
 • Live football TV free.
 • EON Highspeed Erfahrungen.
 • Electroneum mining software.
 • Bitcoin Core developers.
 • Podcast app Android gratis nederlands.
 • Einkommensteuer Rechner 2021.
 • Meewind reclame.
 • Kryptowährung ETF.
 • Billån Danske Bank Unionen.
 • Idre Mountain lodge Etapp 2.
 • Mondi sustainability.
 • My e Wallet.
 • Put call parity proof.
 • Biofrigas Flashback.
 • FET coin.
 • BNP per hoofd Nederland 2019.
 • ABN AMRO ID aanleveren brief.
 • Eloflex pris.
 • Horeca te koop Winterswijk.